Abbagnano, Nicola

posted in: Výročí | 0

 

* 15. červenec 1901, Salermo, Itálie

+ 9. září 1990, Milán, Itálie

 

Italský filosof, představitel pozitivního existencialismu.

Jako první italský filosof našel cestu k existencialismu. V letech 1936 – 39 přednášel jako profesor filozofii na pedagogické fakultě a poté na filozofické fakultě univerzity v Turíně. Existenci definoval jako „hledání bytí, v kterém se člověk bezprostředně angažuje“. Definici chápal jako možnost bytí a zdůrazňoval její neurčenost. Sám svoji představu existencialismu označoval jako strukturální nebo substanciální.

Dílo

Nicola Abbagnano reprezentuje svým dílem filozofii existence příznačnou pro generaci, která dozrávala v meziválečném období. Polemicky zpracovával inspiraci sartrovskou, jaspersovskou a heideggerovskou. Ve svých dílech Nicola Abbagnano hlásá laický pozitivní existencionalismus, který nestaví člověka mimo svět a přírodu.
*Il principio della metafisica, 1936
*La struttura dell’esistenza…. Struktura existence, 1939
*Introduzione all’esistenzialismo, 1942
*Esistenzialismo positivo…. Pozitivní existencionalismus, 1948
*Problemi di sociologie (2. vyd.), 1967
*Filosofia, religione, scienza (2. vyd.), 1967
*Pro e contro l’uomo, 1968
*Storia della filosofia, 3 zv. (3. vyd.), 1974
*La saggenzza della filosofia…. Moudrost filozofie, 1987