Abelaira, Augusto

posted in: Výročí | 0

 

* 18. březen 1926, Coimbra, Portugalsko

+ 4. červenec 2003, Lisabon, Portugalsko

 

Portugalský dramatik a romanopisec.

Augusto Abelaira vystudoval historii a filozofii v Lisabonu. Působil jako středoškolský profesor filozofie, byl novinářem, televizním pracovníkem i ředitelem časopisů Seara Nova a Vida Mundial.

Dílo
Romány

*A cidade das flores – 1959, (Město květů). Už v tomto prvním románu umístěném do mussoliniovské Itálie, zabývajícím se problematikou svobody a štěstí člověka v moderním státě, nastupuje Augusto Abelaira osobitou stylistickou cestu, kterou dále rozvíjí v románech z portugalského prostředí.
*As boas intencöes – 1963, (Dobré úmysly)
*Enseada amena – 1966, (Příjemný záliv)
*Bolor – 1968, (Píseň), postavy románu poznamenává pocit zmarnění osobních vztahů a hledání vlastní intendity.
*Sem tecto, entre ruinas – 1979, (Bez střechy, mezi troskami). Děj románu je situovaný do roku 1968 a autor se v něm ještě výrazněji soustřeďuje na psychiku rozčarovaného intelektuála v době, kdy v Portugalsku probíhá období stagnace, proti bouřlivým událostem v zahraničí.
V dalších románech se autor soustřeďuje na témata jako rozpor angažovanosti a nezávislosti člověka ve společnosti, milostné vztahy, možnosti mezilidské komunikace či srovnání generačních hodnot a postojů. Často inklinuje k ironii a skepsi.
*O triunfo da morte – 1981, (Vítězství smrti). Děj románu se rozvíjí v ironické poloze o tajné společnosti, která má omezovat početní stav lidstva.

Další romány

*Os desertores – 1960,(Dezertéři)
*O bosque harmonioso – 1982, (Harmonický les)
*O único animal que… – 1985, (Jediné zvíře, které…)
*Deste modo ou daquele – 1990, (Tak či onak)
*Outrora agora – 1996, (Kdysi teď)
*Quatro paredes nuas – 1972, (Čtyři holé stěny) – sbírka povídek

Dramatická tvorba

Ve vynalézavé a vtipné dramatické tvorbě směřuje autor k politické a sociální satiře.
*A palavra é de oiro – 1961, (Slovo je ze zlata). Komedie satirizuje upírání svobody projevu. V tehdejší době byla zakázána cenzurou.
*O nariz de Cleópatra – 1962, (Kleopatřin nos) – komedie, která zabíhá do oblasti sci – fi.