Achebe, Chinua

posted in: Výročí | 0

 

 

* 16. listopad 1930, Ogidi, Nigérie

+ 21. březen 2013, Boston, USA

 

Nigerijský romanopisec, básník, profesor a kritik.

Narozen jako Albert Chinụalụmọgụ Achebe. Jeho rodiče konvertovali ke křesťanství. Po narození jejich nejmladší dcery se rodina přestěhovala do otcova iboského rodného města Ogidi v jihovýchodní Nigérii, kde se pak narodil a vyrůstal Chinua Achebe. Měl pět sourozenců. Matka a jeho starší sestra Zinobia Uzoma mu v dětství vyprávěly spoustu příběhů a jeho pozdější dílo se vztahuje k orální historii a původním hodnotám kmene Igbo v předkolonizační Africe. V roce 1936 započal školní docházku. Díky své inteligenci byl rychle přeřazen do vyššího ročníku. Ve škole dosahoval vynikajících výsledků a získal stipendium pro svá vysokoškolská studia. Začal se velmi zajímat o světová náboženství a tradiční africké kultury a jako student na univerzitě začal psát povídky. Po vystudování pracoval v nigerijském rozhlasu a brzy se přestěhoval do Lagosu. V roce 1958 si získal celosvětovou pozornost románem Things Fall Apart. Své romány píše anglicky a obhajuje používání angličtiny, jazyka kolonizátorů, v africké literatuře. V roce 1975 se předmětem sporu stala jeho přednáška An Image of Africa: Racism in Conrad’s „Heart of Darkness“ (Obraz Afriky: Rasismus v Conradově „Srdci temnoty“), v níž Conrada kritizuje jako rasistu. Když se roku 1967 od Nigérie oddělila Biafra, stal se Achebe oddaným zastáncem nezávislosti Biafry a působil jako diplomat ve službách tohoto nového národa. Občanská válka pustošila obyvatelstvo, a jelikož si hladomor a násilnosti vybíraly krutou daň, žádal o pomoc Evropu a Ameriku. Když roku 1970 nigerijská vláda oblast Biafry opět převzala, byl Achebe i nadále politicky aktivní, ale brzy na politiku rezignoval, neboť byl frustrován korupcí a elitářstvím, jichž byl svědkem. V sedmdesátých letech žil několik roků ve Spojených státech a v roce 1990 se po dopravní nehodě, v jejímž důsledku se stal částečně invalidním, do USA vrátil.

Dílo

Achebeho romány se zaměřují na tradice iboské společnosti, důsledky působení křesťanství a střet hodnot během koloniální éry a po ní.

V češtině

*Svět se rozpadá (Things Fall Apart), příběh domorodého muže Okonkwoa popisuje rodinu, zvyky a fungování společnosti ve vesnicích kmene Igbo a také vliv britského kolonialismu a křesťanských misionářů na konci 19. století.
*Muž z lidu (A Man of the People), satirický román z roku 1966 líčí příběh Odiliho a jeho střet s bývalým učitelem Nanga v nejmenované africké zemi. Odili představuje mladou generaci, která přijímá nové hodnoty, zatímco jeho konzervativní učitel se věnuje politické kariéře. Čtvrtý román Chinua Achebeho končí vojenským převratem.
*Už nikdy klid (No Longer at Ease) příběh navazuje na první Achebeho knihu Svět se rozpadá. Vnuk Okonkwoa opouští vesnické prostředí, aby získal vzdělání Londýně a místo v koloniální službě. Po návratu si stále více uvědomuje rozdíly mezi západním a africkým světem. Po přijetí úplatku se dostává do finančních potíží a hroutí se mu svět jeho hodnot.