Adla, Zdeněk

posted in: Výročí | 0

 

* 1. červen 1910, Záryby u Brandýsa nad Labem, Rakousko-Uhersko

+ 29. srpen 1990, Praha, Česká republika

 

Český spisovatel, novinář, knižní grafik a ilustrátor.

Vlastním jménem Zdeněk Dlouhý. V Zárybech navštěvoval obecnou školu. Od roku 1928 studoval na střední grafické škole v Praze, kterou opustil před dokončením, a pak se věnoval politické a novinářské činnosti. Od roku 1929 byl organizačním tajemníkem sekretariátu Komunistického svazu mládeže pro Pražský kraj, od roku 1931 až do jeho rozpuštění pracoval v ústředním sekretariátu jako agitátor. Navrhoval plakáty pro KSČ, obálky k publikacím nakladatele Boreckého, kreslil ilustrace pro stranický tisk a vydával také básnické sbírky mladých autorů (I. Bart, J. Dolina). V roce 1934 nastoupil jako reklamní kreslič v obchodním domě Teta. Roku 1939 byl zatčen a do 1945 byl vězněn v koncentračních táborech v Dachau a Buchenwaldě. Po osvobození pracoval krátce v sekretariátu ÚV KSČ, založil časopis Hlas osvobozených, od června 1945 byl redaktorem Světa sovětů, po 1948 jeho šéfredaktorem. Mezi léty 1952-55 působil jako dopisovatel ČTK v Moskvě. Po návratu do ČSSR se stal zástupcem šéfredaktora Květů (1957-60), 1961-62 se věnoval literární činnosti, v červnu 1962 nastoupil jako šéfredaktor časopisu Mateřídouška (do 1971). Roku 1967 založil časopis Sluníčko. Od 1971 se věnoval jen literatuře, často ve spolupráci s manželkou Věrou Adlovou.

Dílo

Publikovat začal koncem 30. let v časopisech a novinách: Tramp, Mladá garda, Rozsévačka, Haló noviny, po roce 1945 Hlas lidu, Hlas osvobozených, Svět sovětů, Rudé právo, Obrana lidu, Vlasta, Květy, Mateřídouška, Sluníčko a mnoho dalších. Přispíval též do zahraničních časopisů. Prózami přispěl do sbírek Naši kamarádi (1937, pod jménem Zdeněk Dlouhý), Povídali, že mu hráli (1969), Pohádky pro všední dny i pro svátky (1973). Napsal průvodní text k brožuře Sobotecko (1973). Jeho autorské rozpětí sahá od leporel a veršů pro nejmenší děti (tyto práce často sám ilustroval) přes moderní pohádku až k obsáhlejším prozaickým pracím pro dospívající mládež.

Próza pro mládež

*Kouzelná skříňka (1960, s V. Adlovou)
*Krásná a slavná (1961, s V. Adlovou)
*To neznáte Jiřinu (1962)
*Péťa, Ašot a Nina, tvoji kamarádi ze Sovětského svazu (1963, též ilustrace)
*Šedesát kapek (1964)
*Kleopatra v kytaře (1967)
*100 kapek (1971)
*Hvězdy nad Samotou (1974)
*Vyprávění o veliké zemi (1974, s V. Adlovou)
*Vlče (1979)
*Je to světový, táto! (1980)
*Obrázky z českých dějin a pověstí (1980, s J. Černým)

Pohádky

*Dobrodružství na nové řece (1962)
*Pejskovy pohádky (1969)
*Tomášek a trpaslík Ondřej (1969)
*Jak šel žiraf k moři (1971, též ilustrace)
*Kouzelníkova zahrada (1976)