Alexandre Dumas neuměl počítat, tvrdí že 3 = 1 + 3 .

posted in: Aktuality | 0
Alexandre Dumas zemřel 5. 12. 1870, tedy před 144 lety. Autor slavných Tří mušketýrů na tom asi nebyl zas až tak špatně s elementární matematikou, vlastně s počty, ale jeho román tvrdí, že   3 = 3 + 1
Jeho klasické dílo Tři mušketýři je plné zrady, klamu, intrik, vína, krásných žen, silných paží a mrštných kordů.
Dumasovy Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires) jsou v širším slova smyslu románovou trilogii líčící životní osudy gaskoňského šlechtice d’Artagnana a jeho přátel, tří mušketýrů Athose, Porthose a Aramise, od roku 1625 do d’Artagnanovy smrti roku 1673. Tato trilogie se skládá z těchto románů:
Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires, 1844),
Tři mušketýři po dvaceti letech (Vingt ans après, 1845),
Tři mušketýři ještě po deseti letech aneb Vikomt de Bragelonne (Le vicomte de Bragelonne, ou Dix ans plus tard, 1847–1850).
Dokážete si představit vánoční pohodu ve společnosti těchto chlapíků a jejich milenek? Neváhejte, sáhněte do knihovny a přejeme krásné počtení.