Alexy, Janko

posted in: Výročí | 0

 

* 25. leden 1894, Liptovský Mikuláš, Slovensko

+ 22. září 1970 Bratislava, Slovensko

 

Slovenský spisovatel, malíř a publicista.

Pocházel z početné rodiny a vzdělání získal v Liptovském Mikuláši a na gymnáziu v Lučenci. Po ukončení studia pracoval jako praktikant v lékárně v Prievidze. Od roku 1919 pokračoval ve studiu v Praze na malířské akademii, v roce 1920 absolvoval půlroční studijní pobyt v Paříži. Po ukončení studia pracoval jako profesor malířství na gymnáziu v Bratislavě a od roku 1927 se věnoval jenom umělecké činnosti. Roku 1930 se usadil v Martině na Slovensku, později v Piešťanech a roku 1937 se vrátil do Bratislavy. V roce 1964 byl jmenován národním umělcem.

Dílo

Jeho rozsáhlé dílo obsahuje okolo 1300 olejů, pastelů, temper a kreseb inspirovaných lidovou tvorbou, legendami a krajinou. V 50. letech vytvářel návrhy pro architekturu a tapiserie. Později se vrátil k inspiracím z lidové tvorby. Výrazně se zasloužil o rekonstrukci bratislavského hradu. Stal se jedním ze zakladatelů slovenského moderního výtvarného umění a byl organizátorem kulturního života.
Jeho literární činnost pro něho nebyla prvořadá, naproti tomu byla soustavná a nezanedbatelná – vydal více než 20 knih. Společně s Gejzou Vámošem vydával literárně umělecký časopis Svojeť, který založili v roce 1922.

Povídky

První povídky mají podobný charakter. Jsou to jednoduché a lehce interpretované příběhy, autor se však pokouší o realistické vykreslení jednotlivých postav.
*Jarmilka – 1924, sbírka povídek, vzpomínky na vlastní dětství
*Grétka – 1928
*Veľká noc – 1930
*Na voľnej vôluške – 1932

Romány

Ve 30. letech změnil Alexy žánr, zůstala však stejná tematika.
*Hurá! – 1935, dvojdílný román, neznámější autorovo dílo, které vyšlo v roce 1949 v přepracované podobě pod názvem Profesor Klopačka. Jde o příběh mladého, nikým nepochopeného profesora, který vyučuje na dívčí škole.
*Už je chlap na nohách – 1936, román s autobiografickými prvky, příběh dětství a studentských let budoucího malíře žijícího v těžkých sociálních podmínkách v rodině chudého mlynáře. Autorovi se podařilo psychologicky věrně zobrazit vztah chlapce ke své matce i k autoritativnímu otci.
*Zlaté dno – 1940
*Dom horí – 1942
Osudy slovenských výtvarníkov – 1948

Vzpomínková próza:

*Život nie je majáles – 1956
*Ovocie dozrieva – 1957