Ananjan, Vachtang

posted in: Výročí | 0

 

* 26. červenec 1905, Poghoskilisa, dnes Šamachjan

+ 4. březen 1980, Jerevan, Arménie

 

Arménský spisovatel, autor knih pro mládež.

Ananjan se narodil jako syn chudého zedníka a rolníka. Nezískal prakticky žádné vzdělání, jen po revoluci absolvoval rok stranické školy a kurzy Komsomolu. Za občanské války byl komunistickým funkcionářem a od roku 1926 pracoval v Jerevanu jako novinář a redaktor. Publikovat začal roku 1930. Za druhé světové války působil jako frontový dopisovatel.
Jako spisovatel se stal známým především svými romány pro mládež a také drobnými prózami o přírodě a loveckými příběhy. Jeho dílo patřilo ke zlatému fondu sovětské dětské literatury a bylo hojně překládáno. Roku 1971 obdržel Arménskou státní cenu.

Dílo

*V ohnivém kole 1930, příběh z občanské války.
*Lovecké povídky, arménsky Vorsordakan patmvackner), šest svazků 1947, 1950, 1953, 1955 a 1957.
*Na bitevním poli, 1946, sborník válečných črt.
*Po válce, 1947, sborník črt.
*Na břehu Sevanu,1950, arménsky Sevani apin), dobrodružné vyprávění ze života mladých přírodovědců z kolchozní vesnice na úpatí Kavkazu, kteří podnikají výpravy do hor a k horskému jezeru Sevan.
*Zajatci Pardálí soutěsky, 1956, (arménsky Hovazadzori gerinere), dobrodružný román pro mládež o skupině pionýrů, kteří při své cestě z kolchozní farmy uváznu pro nenadálý příchod zimy v soutěsce kavkazských hor.
*Rodné hory, 1960, (arménsky Lerner hajreni).
*Živočišný svět Arménie, 1961- 1967, čtyřsvazková práce o arménské fauně.

Filmové adaptace

*Tajemství horského jezera, 1954, sovětský film podle knihy Na břehu Sevanu, režie Alexandr Rou.
*Zajatci Pardálí soutěsky, 1957, sovětský film, režie Jurij Erzinkan.