Tilschová, Anna Maria

posted in: Výročí | 0

 

* 11. 11. 1873 Praha

+ 18. 6. 1957 Dobříš

 

Prozaička

Narodila se v Praze. Vystudovala Vyšší dívčí školu a pak navštěvovala jako mimořádná posluchačka filozofickou fakultu v Praze. Většinu svého života strávila v rodném městě, odkud podnikla několik zahraničních cest po Evropě i do USA. Ve 20. letech 20. století krátce řídila ženské časopisy Lada a Nová žena a sociálně demokratické Pestré květy. Před druhou světovou válkou byla též předsedkyní Penklubu. Vyšla z prostředí pražské měšťanské inteligence, blízké realistickému hnutí. Její otec byl zámožný advokát, její manžel, bratranec Emanuel Tilsch byl profesorem na právnické fakultě Karlovy univerzity a náležel k okruhu realistických vědců kolem Jaroslava Golla. Její literární orientace byla ovlivněna kulturním a myšlenkovým ovzduším kolem realistického hnutí, v jehož Besedách Času na počátku století debutovala (pod pseudonymem Anna Maria), i hlavními proudy soudobého realistického evropského románu, zejména ruského, francouzského a anglického. Význačným činitelem v její tvorbě byl i úzký kontakt s mladým výtvarným hnutím, jehož střediskem se na konci století stal spolek Mánes a jeho Volné směry a z něhož jí byl nejbližší nejvýznamnější český impresionista Antonín Slavíček. Základním materiálem její tvorby byla osobní zkušenost z prostředí staré měšťanské rodiny, zejména její intelektuální vrstvy, z níž pocházela, i konkrétní osudy jejich příslušníků. Sebevražda manžela a později i bratra byla pro ni osudným zážitkem, jenž urychlil její umělecké vyzrání a do značné míry i spoluurčil její tvůrčí zaměření. Za mnohostranné, bohaté dílo byla roku 1947 jmenována národní umělkyní. Zemřela na Dobříši.

Dílo

Anna Marie Tilschová psala povídky, novely, romány a velké románové cykly. Její tvorba je zaměřená na zobrazení měšťanského světa, uměleckých a vědeckých zápasů. Je autorkou prvních velkých sociálních románů v české literatuře.

Povídky:
* Sedmnáct povídek – 1904
* Na horách – 1905
* Hříšnice a jiná próza – 1918
* Černá dáma a tři povídky – 1924
Romány:
* Fany – 1915, hrdinka obětuje svůj život iluzi rodinné pospolitosti
* Stará rodina – 1916
* Synové – 1918
Dva románové osudy podnikatelské rodiny Kučerů, kde čtyři synové postupně promrhají jmění shromážděné otcem – zakladatelem.
* Dědicové – 1924
* Vykoupení – 1923, v románu se autorka volně inspirovala životem malíře Antonína Slavíčka
* Orlí hnízdo – 1942, osudy bratří Mánesů a jejich rodiny
* Alma mater – 1933, román z univerzitního prostředí
* Haldy – 1927, sociální román z hornického kraje
* U modrého kohouta – 1937, z lékařského prostředí

Celek tvůrčího rozpětí A. M. Tilschové doplňují pohádky, bajky, parafráze lidových námětů a fantastické povídky. V roce 1948 napsala knižní studii o Boženě Němcové.