Ariosto, Ludovico

posted in: Výročí | 0

 

* 8. září 1474, Reggio Emilia, Itálie

+ 6. červenec 1533, Ferrara, Itálie

 

Italský renesanční básník.

Od útlého mládí se zajímal o poezii, avšak na přání svého otce studoval právo. Brzy však začal pod vedením humanisty Gregoria da Spoletiho studovat literaturu a napsal i své první básně. V diplomatických službách kardinála Ippolita d´Este vedl úspěšná diplomatická jednání s papežem Juliem II. a stal se i přítelem následujícího papeže Lva X.. Italský básník se snažil pojednávat o člověku nezávislém na církvi, avšak na ní samotné byl závislý. Po kardinálově smrti (1520) začal sloužit vévodovi Alfonsovi d´Este. Po tříleté správě kraje Garfagnana se vrátil do Ferrary, kde se tajně oženil. Věnoval se zde divadlu, napsal několik her a překládal antické komedie. Jeho Zuřivý Roland vyšel v roce 1532 potřetí s 46 zpěvy, o který projevil zájem i císař Karel V..

Dílo

*Zuřivý Roland
Dílo vychází ze středověkého hrdinského eposu o Rolandovi, ale Ariosto hrdinu nepopisuje jako rytíře, který je udatný, ale jako rytíře Karla Velikého, který se nešťastně zamiluje do krásné Angeliky, zblázní se a bloudí po světě. Jeho přítel Astolfo se ho snaží najít a rozum mu může vrátit pouze tak, že najde nádobku s Rolandovým ztraceným rozumem. Nádobku najde na měsíci, Rolandovi se vrátí rozum, postaví se do čela svého šiku a znovu se stává udatným rytířem.