Zweig, Arnold

posted in: Výročí | 0

 

* 10. listopadu 1887 – Hlohov, Polsko

+ 26. listopadu 1968 – Berlín, Německo

 

Německý prozaik a dramatik.

Arnold Zweig byl německý prozaik a dramatik, člen Světové rady míru, nositel Národní ceny NDR a prezident Německé akademie umění.
Vystudoval filozofii, psychologii, germanistiku, jazyky a dějiny umění.
Za 1. světové války se zúčastnil bojů na frontě a zážitky z tohoto období jej velmi ovlivnily. Dalším významným zlomem v jeho životě byl nástup Hitlera k moci (1933) a s tím spojené pronásledování židů (Zweig byl žid). Proto byl donucen k emigraci.
Působil ve Vratislavi, Mnichově, Berlíně, Rostoku, Göttingenu.

Dílo:
* Velká válka bílých mužů – toto dílo napsal pod vlivem svých válečných zážitků. Jedná se o osmidílný cyklus. Jde vlastně o sedm na sebe nenavazujících protiválečných románů + jedna hra přepsaná na román. Napsáno mezi léty 1927 – 1957.
* Spor o seržanta Gríšu – jedná se o přepracování hry nazvané Hra o seržanta Gríšu. Tato hra z roku 1921 pojednává o popravě ruského zajatce. Při psaní této hry pravděpodobně vznikl záměr napsat cyklus Velká válka bílých mužů.
* Dozrál čas
* Mladá žena z roku 1914 – Kniha pojednává o lásce Lenory (dcera bohatého obchodníka) a mladého spisovatele Bertina. Bertin odchází na frontu a rodina brání Lenoře ve stycích s ním. Když Bertin přijede na dovolenou, tajně se vezmou. Zweig zde popisuje poslední 4 dny jejich loučení. Nejedná se o popis války. Zde se objevuje hlavní motiv tohoto cyklu a tím je změna jedince k protiválečnému postoji. Postava Bertina obsahuje některé autobiografické rysy.
* Výchova před Verdunem
* Přestávka v boji
* Nastolení krále
* Ledy se lámou
* Čas je zralý
* Novely okolo Claudie – kniha povídek
Drama
* Brutální vražda v Uhrách – divadelní hra