Augusta, Josef

posted in: Výročí | 0

 

* 17. březen 1903, Boskovice, Rakousko-Uhersko

+ 4. únor 1968, Praha, Československo

 

Český spisovatel, paleontolog a profesor.

Narodil se v jihomoravském městě Boskovice roku 1903 v rodině berního úředníka. Po absolvování klasického gymnázia v rodném městě vystudoval v letech 1921 až 1925 přírodní vědy na Masarykově univerzitě v Brně (studium zakončil doktorátem), na které setrval až do roku 1931 v roli asistenta geologického ústavu. Od roku 1933 působil na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl nejprve docentem, od roku 1939 profesorem a v letech 1957-1959 děkanem. Ve své vědecké práci se Josef Augusta zprvu zabýval permskou flórou a studiem prvohorních krytolebců a ryb. Brzy se však stal významným popularizátorem zejména v oblasti paleontologie, ale i stratigrafie a geologie. Mezinárodního věhlasu dosáhl zejména rekonstrukcemi pravěké flóry a fauny ve spolupráci s akademickým malířem Zdeňkem Burianem. Své vědecké dílo publikoval v četných našich i zahraničních odborných časopisech.
Je autorem sto dvaceti vědeckých publikací a řady populárně naučných knih pro mládež i pro dospělé. Podílel se také jako vědecký poradce na slavném filmu režiséra Karla Zemana – Cesta do pravěku z roku 1955.

Dílo

*Krytolebci ze spodního permu Boskovické brázdy na Moravě (1936) – vědecká publikace
*O glaukonitické vrstvě s rybími zbytky z křídy plaňanské (1936) -vědecká publikace
*Úvod do všeobecné paleontologie (1936) – vědecká publikace
*O larválních stadiích některých stegocephalů z českého permu (1937) – vědecká publikace
*Zavátý život (1941) – populárně naučná kniha (první společná s malířem Zdeňkem Burianem), devět povídek ze života pravěkého tvorstva
*Divy prasvěta (1942) -populárně naučná kniha (kronika pravěké přírody a tvorstva),
*Karpatský jelen a jeho rod (1943) – vědecká publikace
*Draci a obři (1947) – populárně naučná kniha (tvorstvo pohádek a starých přírodopisů),
*Lovci jeskynních medvědů (1947) – populárně naučná kniha (formou povídek přibližuje mladému čtenáři život neandertálského pračlověka)
*Choroby a zranění pravěkých zvířat (1948) – vědecká publikace
*Ztracený svět (1948) – populárně naučná kniha (beletristickou formou zpřístupněné paleontologické poznatky o životě pravěkých zvířat a o geologických epochách, ve kterých žila)
*Pravěké ptactvo (1949) – populárně naučná kniha (vypráví o předcích našich ptáků i o ptácích vymřelých, a to chronologicky i systematicky podle rodů)
*Z hlubin pravěku (1949) – beletristicky zpracované příběhy, které popularizují paleontologické poznatky o pravěkých, dávno vymřelých zvířatech a jejich boji o potravu a barvitě popisují přírodu různých geologických epoch (některé kapitoly objasňují významné nálezy, např. mamuta, zamrzlého v ledu na Sibiři, praptáka aj.)
*Z pradějin tvorstva (1954) – kniha vypráví o vzniku a vývoji života na zemi, seznamuje postupně čtenáře se živočichy pravěkých moří, s prvotní suchozemskou květenou, s praobojživelníky, s plazími obludami doby druhohorní a s praptáky (závěrem je pojednáno o Darwinově teorii a jejích předchůdcích)
*Lovci mamutů a sobů (1955) – kapitola z vývojových dějin člověka (učební pomůcka pro školy)
*Pradějiny koně (1955) – kapitola z vývojových dějin živočišstva (učební pomůcka pro školy)