Augusta, Stanislav

posted in: Výročí | 0

 

* 2. listopad 1915, Pelhřimov, Rakousko-Uhersko

+ 23. 7. 1990, Černošice u Prahy, Česká republika

 

Český básník, prozaik a publicista.

Měšťanskou a odbornou pokračovací školu vychodil v Pelhřimově a v Pardubicích. Od roku 1929 byl továrním dělníkem a číšníkem v Pelhřimově, pak krmičem dobytka. Mezi léty 1931 – 35 pracoval jako cukrářský a pekařský učeň a tovaryš v Pardubicích, poté byl kamelotem v Praze, dále zápasníkem a boxerem v arénách, na Pelhřimovsku dělníkem v lomu, při stavbách silnic, na pile a podobně. Zastával mnoho různých profesí. Roku 1941 těžce onemocněl srdeční chorobou a po dvouletém nemocničním léčení byl dán do invalidního důchodu. Do zhoršení svého zdravotního stavu (1946) zastával místa knihovníka v Pelhřimově. Roku 1974 se přestěhoval do Černošic u Prahy, kde také zemřel. Od roku 1942 přispíval do Týdeníku z Českomoravské vysočiny, Nástupu, Palcátu, Jiskry, Mateřídoušky, Daru, Pelhřimovských novin, Rovnosti, Červeného květu, Jihočeské pravdy, Kulturních novin, Práce, Zemědělských novin, Rudého práva a do dalších. Spolupracoval s Československým rozhlasem v Jihlavě a Českých Budějovicích. Motivem jeho děl je rodná Vysočina.

Dílo

Básnické sbírky

*Chudá milá (1943)
*Pěšinou samoty (1944)
*Poznání (1947)
*Pohádka o stříbrném vrchu Křemešníku (1958) – pouze jedna báseň
*Zkřehlými prsty (1973) – výbor z poezie, nové básně a reedice Strmé cesty
*Živá voda (1981)

Román

*Strmá cesta (1946)

Korespondence

*I nejvíce znavená řeka jednou do moře dospěje přece (1958) – korespondence s P. Bezručem