Austenová, Jane

posted in: Výročí | 0

 

* 16. prosinec 1775, Steventon, Hampshire, Anglie

+ 18. červenec 1817, Winchester, Anglie

 

Anglická spisovatelka, představitelka tzv. rodinného románu.

Jane Austenová se narodila ve Steventonu v hrabství Hampshire, v početné rodině reverenda George Austena (1731–1805) a jeho ženy Cassandry (roz. Leighové) (1739–1827). Pocházela z osmi sourozenců, sama byla druhou nejmladší. Měla šest bratrů a starší sestru Cassandru, která, jak svědčí stovka zachovaných dopisů, jí byla z celé rodiny nejbližší. Cassandra také namalovala jediný doložený portrét Austenové (dnes v Národní portrétové galerii v Londýně). Její bratři Frank a Charles záhy odešli sloužit na moře (dotáhli to až na post admirálů) – tato jejich kariéra ovlivnila některé situace v díle Mansfieldský park.
Od roku 1783 začalo období jejího vzdělávání. Nejdříve krátce v Oxfordu u paní Cawleyové (sestry jednoho z jejích strýců) a později v Southhamptonu. V letech 1785–1786 se vzdělávala v dívčí internátní škole v Readingu v hrabství Berkshire. Obecně tedy můžeme říct, že získala vzdělání kvalitnější než ostatní dívky v její době. Poté co byla uvedena do společnosti, vedla až do své smrti život, který se skládal z obvyklých zábav její společenské vrstvy (a zábav, které jsou do detailů popsané v jejich dílech): plesy, návštěvy známých a příbuzných, čas od času i návštěva Londýna. Jednou z mála „událostí“ v jejím jinak klidném životě, se stalo milostné zklamání v podobě z její strany zrušeného zasnoubení s jistým mladým mužem jménem Harris Bigg-Wither. V lásce Jane Austenová neměla štěstí a stejně jako její starší sestra zůstala neprovdána.
V roce 1801 se rodina přestěhovala do západoanglického lázeňského města Bath (toto prostředí se Austenové stalo inspirací pro mnohá díla). Po smrti otce v roce 1805 Jane, Cassandra a jejich matka žily s Frankem a jeho rodinou, a to až do roku 1809, kdy se znovu přestěhovaly, tentokrát do Chawtonu. Zde je jejich další bratr Edward usídlil v nedalekém domě (dnes zde existuje Muzeum Jane Austenové). V této době již byla etablována jako spisovatelka, pokud se to tak dá říct, protože její díla vycházela anonymně (až po její smrti bratr Henry přiznal veřejně její autorství).
Problémem se ukázalo být chatrné zdraví. Dnes se uvažuje, že snad trpěla Addisonovou chorobou. Snaha vyléčit se ji vedla do Winchesteru, ale postup nemoci byl tak rychlý, že zemřela během dvou měsíců. Pochována je v místní katedrále.

Dílo

Nejstarší náčrty budoucích slavných románů vznikaly již v průběhu 90. let 18. století. Roku 1797 se Jane Austenová dokonce pokusila prodat „First Impressions“ (původní název budoucí Pýchy a předsudku) vydavateli.
Konečně v roce 1803 prodala svůj román
*Northangerské opatství (v té době zvaný Susan) za sumu 10 liber vydavateli, ale ten se nakonec rozhodl nic nepublikovat. V té době měla rozpracovaná i další díla, např. Rozum a cit nebo Watsonovi. Další pokus o publikaci proběhl neúspěšně roku 1809 a konečně v roce 1810 vydavatel souhlasil publikovat znovu přepracovaný
*Rozum a cit, a to na autorčiny náklady. Kniha vyšla v roce 1811 anonymně („By a Lady“) – jako zprostředkovatel s vydavateli fungoval bratr Henry. Nicméně nejbližší rodina o jejím autorství věděla. Kniha slavila mírný úspěch (Austenová vydělala 140 liber), a proto během následujícího roku přepracovala
*First Impressions, které vyšlo v lednu 1813. V roce 1812 také začala pracovat na knize
*Mansfieldský park, který vyšel v květnu 1814 a do 6 měsíců byl vyprodán. Konečně v prosinci 1815 vyšla
*Emma. Ostatní díla vyšla až po její smrti.
Jestliže ve svém prvním díle
*Northangerské opatství (1798-9) parodovala gotické romány Ann Radcliffové, opravdu ji proslavily až její pozdější práce výrazně odlišného charakteru. V centru dění obvykle stojí mladá žena (nebo několik mladých žen), jejíž problémy jsou typickými pro mladé, neprovdané ženy z vyšší vrstvy na začátku 19. století. Nutno říct, že většinou souvisí s možností či nemožností dosáhnout společensky vhodného sňatku. Pro dnešní emancipované čtenáře se tento přístup může zdát otrocký, ale je nutné si uvědomit, že pro soudobou ženu byl společensky přijatelný sňatek jediným způsobem, jak dosáhnout sociálních jistot a v podstatě i sociálního uznání (pokud ovšem nebyla ochotná obtěžovat rodinu příbuzných nebo se živit jako guvernantka). Tyto milostné problémy autorce slouží k výtečnému detailnímu popisu soudobé společnosti. Celkový pohled na popisovanou společnost se zdá být mírně satirický, ale nepřestává být laskavý, a přestože příběhy mají morální podtext, moralita vyplývá ze samotného děje – autorka nechává čtenáře, aby si ji našel, a nesklouzává k laciné didaktičnosti.
Zajímavostí je, že téměř ve všech scénách se vyskytují ženy, zřejmě proto, že Austenová sama nevěděla, jak muži mluví v nepřítomnosti žen.
Austenové se dostalo velkého uznání od sira Waltera Scotta pro přesnost popisu charakterů a pocitů jejích postav. Stejně tak ji obdivoval i Macaulay, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey, Sydney Smith nebo Edward Fitzgerald. Její sláva a uznání mezi literárními kritiky od té doby jen stoupá. Je uznávána hlavně pro schopnost detailního popisu postav, hlavně ženských, velice jemnými postřehy vycházejícími z každodenního života středních a vyšších vrstev. Přes velké množství detailů si celý popis každé postavy zachovává po celou dobu celistvost a vlastní individualitu.

Romány

*Rozum a cit, (Sense and Sensibility), 1795–9, vyd. 1811
*Pýcha a předsudek (Pride and Prejudice), 1796-7, vyd. 1813
*Mansfieldský park (Mansfield Park) 1814 – v roce 2006 vydáno pod názvem Mansfieldské panství
*Emma (Emma), 1815
*Northangerské opatství (Northanger Abbey), 1818
*Anna Elliotová (Persuasion), 1818

Krátké a nedokončené práce

*Lady Susan ( Lady Susan), 1793-4
*Watsonovi (The Watsons), 1804, nedokončený román
*Sanditon, nedokončený román

Rané práce

*Henry and Eliza
*The Three Sisters
*Láska a přátelství, (Love and Friendship)
*Dějiny Anglie, (The History of England)
*Catharine, or the Bower
*Krásná Kasandra, (The Beautiful Cassandra), 1790