Barca, Pedro Calderón de la

posted in: Výročí | 0

 

* 17. leden 1600, Madrid, Španělsko

+ 25. květen 1681, Madrid, Španělsko

 

Španělský barokní dramatik a básník.

Narodil se ve šlechtické rodině. Teologické vzdělání získal na univerzitách v Alcalá de Henares a v Salamance. Byl i vojákem, po vysvěcení na kněze působil jako kaplan v Toledu, později v Madridu jako čestný králův kaplan. Začal psát divadelní hry. V mládí byl válečníkem, ale poslední roky svého života strávil v kněžském hábitu. Jako vyznavač katolicismu a příznivec absolutismu zpracoval dramaticky celý systém církevních etických ideí. Při výběru a zpracování dramatického materiálu vychází většinou z tématu (královská moc, katolicismus, čest) a na základě tohoto tématu vytváří dramatický konflikt. Děj jeho her je přísně logicky strukturovaný, soustřeďuje se na jedinou postavu a její vnitřní konflikty (instinkt, cit, vůle, rozum). Tematicky se velká část tvorby orientuje na náboženskou nebo nábožensko-filosofickou problematiku, ve které se odráží pesimistické názory rozkladu dvořanstva a církevní aristokracie.

Dílo

Calderón je vrcholným představitelem závěrečného barokního období tzv. španělského zlatého věku. Ve své době byl uznáván, později odsuzován a stavěn do protikladu k Lope de Vegovi. Později ho opět objevili romantikové, jeho význam se prohloubil i přehodnocením baroka ve 20. století. Napsal přes dvě stě her, většinou komedií, mezihry a náboženské jednoaktovky.
Mistrovskými díly jsou jeho autos sacramentales, útvar španělské dramatiky, v němž určujícím kritériem je kodex křesťanských cností, např. Velké divadlo světa.

Komedie

*Dáma skřítek
*Paní a služka
*Tichá voda břehy mele
*S láskou nejsou žádné žerty
*El escondido y la tapada – hra proslula v české Nezvalově adaptaci pod názvem Schovávaná na schodech.

Dramata žárlivosti

*Lékař své cti
*Žárlivost největší netvor

Historická hra

*Zalamejský rychtář – historická hra s motivem rovné cti pro každého, bez ohledu na postavení a majetek.

Hry náboženského a filozofického obsahu

*Divotvorný kouzelník
*Život je sen