Beneš, Karel Josef

posted in: Výročí | 0

 

* 21. únor 1896, Praha, Rakousko-Uhersko

+ 27. březen 1969 Rožmitál pod Třemšínem, Československo

 

Český spisovatel a scenárista.

Používal pseudonymy: Karel Beneš, Karel Beneš-Jizerský, K. Jizerský, K. J.. Narodil se v rodině lékaře. V roce 1915 absolvoval klasické gymnázium v Praze. Poté narukoval jako voják do první světové války. Byl těžce zraněn a jako invalida propuštěn do civilu. Studoval přírodní vědy, filosofii, dějiny hudby a medicínu. Studium zakončil doktorátem na lékařské fakultě v roce 1921. Poté pracoval jako úředník Univerzitní knihovny (1921–1938) a poté jako ředitel Státní pedagogické knihovny Komenského. V letech 1934–1937 souběžně řídil vydavatelskou činnost nakladatelství Družstevní práce. V dubnu 1939 se zapojil do odbojové činnosti Petičního výboru Věrni zůstaneme. V prosinci 1941 byl zatčen a odsouzen k trestu 7 let káznice (postupně věznice: Pankrác, Terezín, Gollnow, Ebrach, Straubing). Za svou odbojovou činnost byl vyznamenán Československým válečným křížem 1939. Po konci války byl úředníkem Státního úřadu plánovacího a rovněž pracoval pro film. Od roku 1950 se uchýlil do Rožmitálu pod Třemšínem a zde také zemřel. Jeho manželkou byla houslová virtuoska Ervína Brokešová (1900–1987). Dědictví manželů Benešových ve výši 1 660 000 Kč bylo po smrti Ervíny Brokešové poukázáno Svazu československých spisovatelů a mělo být použito ke zřízení Ceny K. J. Beneše pro podporu mladých autorů. Cena nebyla nikdy udělena a peníze zmizely.

Dílo

Prózy

*Děvče s květinami (1921), sbírka povídek z běžného života vydaná pod pseudonymem Karel Beneš – Jizerský
*Dobrý člověk (1925), román o cestě hudebně nadané dívky za slávou
*Kov hovoří (1926), sbírka povídek
*Nesmrtelní se setkávají (1928), román, fantaskní faustovský příběh zařazovaný kvůli použití motivu nesmrtelnosti také do sci-fi literatury
*Ozáření lidé (1929), román o lidech, kteří se snaží žít jinak, než je běžné
*Uloupený život (1935), román o ženě, která záviděla své sestře její život, a nyní se může po její tragické smrti vydávat za ní, protože je její navlas podobné dvojče
*Vítězný oblouk (1937), román vykreslující společenskou situaci českého maloměsta
*Kouzelný dům (1939), román, kde hlavní hrdinkou je žena, které se po nehodě pozvolna vrací paměť
*Červená pečeť (1940), román o umělecké cestě české houslové virtuosky, inspirováno životem manželky Ervíny
*Rudá v černé (1947), tři novely (Jejich pravá tvář, Past a Čtyři dny) varující před německým fašismem a militarismem
*Ohnivé písmo (1950), román z posledních dnů nacistického Německa a prvních dnů po jeho kapitulaci, jádrem jehož děje jsou dramatické chvíle vězňů, vracejících se z koncentračních táborů při návratu domů.
*Mezi dvěma břehy (1950), román, první část trilogie o událostech roku 1848, ve které je vylíčeno střetávání různých proudů v českém politickém životě předcházejících revolučním bouřím
*Rodný hlas( 1953), román z doby okupace ukazující odlišný postoj českého dělnictva a české buržoasie k okupantům a k válečnému dění
*Studentský hrdina (1956), román pro mládež, obraz z bouřlivého roku 1848
*Dračí setba (1957), román, druhá část trilogie o událostech roku 1848 líčící životní osudy a politickou činnost výrazné osobnosti J. V. Friče a dalších představitelů studentského pokrokového hnutí
*Setkání v Karlových Varech (1959), román o mladé herečce, vyrůstající v rodině vysokého úředníka v západním Německu, která se při návštěvě Karlových Var dozví o svém českém původu i o tom, že byla jako děcko zavlečena gestapem do Německa na převychování a která se setká se svou skutečnou matkou
*Útok (1963), román, závěrečný svazek trilogie o událostech roku 1848 jejíž děj je soustředěn kolem frankfurtského sněmu a pražského červnového povstání
*Cesta do neznáma (1973), posmrtně vydaný román o životě německého komunisty za druhé světové války

Literatura faktů

*Rok 1848 v projevech současníků 1932, rozšířené vydání 1948, sborník, který Beneš uspořádal

Libreto

*Plameny 1932 – libreto k tragikomické opeře Ervína Schulhoffa,

Souborné vydání

*Dílo Karla Josefa Beneše, nedokončeno, vyšlo pouze 5 svazků, Praha, Československý spisovatel, 1957–1961

Filmové adaptace

*Kouzelný dům, Československo 1939, režie Otakar Vávra
*Stolen Life, Velká Británie, 1939, režie Paul Czinner, podle románu Uloupený život
*A Stolen Life, USA, 1946, režie CurtisBernhardt, podle románu Uloupený život
*Past, Československo 1950, režie Martin Frič
*Hra o život, Československo 1956 námět a spolupráce na scénáři, režie Jiří Weiss, podle románu Rodný hlas