Blake, William

posted in: Výročí | 0

 

* 28. listopad 1757, Londýn, Spojené království

+ 12. srpen 1827, Londýn, Spojené království

 

Anglický malíř a básník.

Narodil se do rodiny londýnského obchodníka. Od 10 let navštěvoval kreslířskou školu. Už jako dítě sbíral reprodukce děl Raffaela, Michelangela a Dürera a během učení se seznámil se středověkým uměním. V letech 1772–1779 se učil u rytce J. Basira, pro něhož kopíroval gotické obrazy ve Westminsterském opatství, 1779–1780 studoval na londýnské akademii, kde projevoval vyslovený odpor proti akademické výuce, kreslení podle antik a podle modelů, v roce 1780 se osamostatnil jako grafik a ilustrátor. Spřátelil se se sochařem J. Flaxmanem a švýcarským malířem H. Füsslim. Roku 1782 se žení s Kateřinou Butcherovou, která mu pomáhala kolorovat rytiny. Po neúspěšném pokusu vést tiskařský obchod se stýkal se společenskými reformátory a pomýšlel i na politickou dráhu. V letech 1800–1803 pracoval jako grafik pro básníka W. Hayleye ve Felphamu v Sussexu. Po r. 1800 pracoval na velkém mystickém eposu Milton a ilustracích k Blairově knize The Grave (1808), 1804–1818 na velké symbolické knize Jeruzalém; pouze jediný úplný exemplář tohoto díla sám koloroval. V posledních letech se zabýval ilustracemi ke knize Jób a k Dantově Božské komedii. Roku 1809 uspořádal samostatnou výstavu v krámě svého bratra, jež skončila naprostým neúspěchem. V roce 1818 se spřátelil s malířem J. Linnellem, který ho seznámil s akvarelistou a astrologem J. Varleyem; oba malíři tvořili jádro přátelského kroužku kolem něj v posledních letech jeho života.

Dílo

Obrazy

*Příběh o Josefovi: Josefovi bratři prosí Josefa za odpuštění – ~1785 – The Fitzwilliam Museum, Cambridge
*Písně nevinnosti: Ztracené dítě – 1789 – National Gallery of Victoria, Melbourne
*Sňatek nebe s peklem (List 10: Přísloví o pekle) – 1790–1794
*Evropa: Proroctví (List 1: Frontispis) – 1794 – Glasgow University Library, Glasgow, Velká Británie (Skotsko)
*Vidění dcer Albionu (List 1: Frontispis) – 1795–1796 – Tate Gallery, Londýn
*Newton – 1795 – Tate Gallery, Londýn
*Číslo bestie je 666 ~1805 – The Rosenbach Museum and Library, Filadelfie

Básně

1789 vydal knihu básní
*Písně nevinnosti – 1789 a
*Písně zkušenosti – 1794
Prorocké knihy
*Kniha Thel – 1789
*Vidění dcer Albionových – 1793

Mystika

Již od dětství měl vizionářské stavy; ve zralém věku usiloval vytvořit vlastní mystickou filosofii, navazující na J. Böhma, Paracelsa a E. Swedenborga. Zabýval se problémem zla a stal se manicheistou. Rytinu jeho „mystické svatby“ převzal na obálku svého zásadního díla o mystice Ohnivý keř český autor Karel Weinfurter.

Vynálezy

Své knihy básní tiskl vlastní technikou kterou nazval „iluminovaný tisk“; text napsaný přímo na desku doprovodil kresbou. Desku vyleptal a provedl v různých barvách několik obtisků, které pak akvarelem vykoloroval.
V druhé polovině devadesátých let vytvořil řadu velkých barevných monotypů technikou, kterou sám vynalezl: na desku nanesl silnou vrstvu temperových barev a pořídil z ní několik obtisků, jež pak dokončil perokresbou inkoustem a akvarelem.
Jeho význam jako jedné z nejvýznamnějších osobností romantismu ocenilo až 20. století. V jeho díle se prolíná tvorba básníka, mystika a visionáře s tvorbou malíře a především kreslíře a grafika.

Výběr z díla

*Songs of Innocence, 1789
*The Marriage of Heaven and Hell, 1790–1793
*Jerusalem: The Emanation of The Giant Albion, 1804–1820