Böll, Heinrich

posted in: Výročí | 0

 

*21. prosinec 1917, Kolín nad Rýnem, Německo

+ 16. červenec 1985, Kreuzau-Langenbroich, Německo

 

Německý spisovatel.

Böllův otec byl umělecký truhlář. Böll studoval gymnázium, učil se knihkupcem (stejně jako hlavní postava z románu A anděl mlčel). Byl vychován katolicky a v odporu k násilí, ale později se od církve a těchto teorií odvrátil. Studoval germanistiku a klasickou filologii. Druhou světovou válku strávil na frontě jako voják wehrmachtu, bojoval ve Francii, v Sovětském svazu, Rumunsku, Maďarsku a v závěru války v Německu na západní frontě. Ve válce se oženil, ale jeho žena válku nepřežila. Po válce byl v zajetí. Po skončení války začal psát, také cestoval, dlouhou dobu strávil v Irsku. Od roku 1951 se věnoval pouze literatuře. H. Böll hodně cestoval po Evropě, zajímavostí je, že srpen 1968 strávil v Praze. Poté byla jeho díla v Československu zakázána. V letech 1971–1974 byl prezidentem Mezinárodního PEN klubu. Dostalo se mu uznání nejen čtenářů, ale i oficiálních institucí. Stal se čestným doktorem Americké akademie umění a literatury, členem berlínské Akademie umění, bavorské akademie krásných umění, čestným občanem svého rodiště aj. Byl držitelem různých literárních cen, například dostal cenu Skupiny 47, Cenu německé literární kritiky, Francouzský kulturní řád umění a literatury aj. V roce 1972 byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Po tomto spisovateli byla pro jeho životní postoje pojmenována Nadace Heinricha Bölla – Heinrich Böll Stiftung, organizace propojená s německou Stranou zelených (Bündnis 90/Die Grünen).

Dílo

Jeho dílo velmi kriticky popisuje tehdejší Německo, účtuje s válkou, militarismem, zbrojením, mentalitou hospodářského zázraku, klerikalismem, pokrytectvím, pokřivenými vztahy mezi lidmi.
*A anděl mlčel, vyšlo až v pozůstalosti – jeho prvotina zachycující poválečné Německo, které popisuje na základě vlastních zkušeností.
*Vlak dojel přesně – novela z roku 1949, protiválečný protest, zde se zajímá o osudy německých vojáků, příčiny v devastaci německé morálky hledá v předválečné době, netroufá si jít dále až k Versailskému mírovému systému, čímž toto dílo působí nedotaženě. V tomto díle je patrné ovlivnění americkou předválečnou prózou.
*A neřekl jediné slovo
*Dům bez pána
*Kdes byl, Adame? – 1951, autor zde ukazuje absurdnost války, hlavní hrdina je zabit na prahu otcovského domu granátem, který je vystřelen po kapitulaci města.
*Biliár o půl desáté – román z roku 1959, obdoba Buddenbrooků od Thomase Manna, hovoří o třech generacích, kdy nejstarší něco vybudovala, prostřední to zničila a na té nejmladší je, aby se rozhodla zda bude ničit či budovat. Čímž vlastně popisuje tehdejší německou společnost.
*Ženy před krajinou s řekou Frauen vor Flusslandschift – román kritizující politiku vlády v Bonnu
*Klaunovy názory – 1963
*Obraz s dámou – 1971
*Ztracená čest Kateřiny Blumové aneb Jak vzniká násilí a kam může vést – 1974
*Konec jedné služební cesty – povídka

Rozhlasové hry

*Mnich a loupežníci (rovněž pod názvem Svatý a loupežníci)
*Anita a existenční minimum
*Na čaj k dr. Borsigovi
*Ti beze stopy
*Hodina v rodném městě – natočeno Čs. rozhlasem v roce 1962 a Českým rozhlasem v roce 1993, R: J. Červinka (u obou verzí)
*Bilance (rovněž pod názvem Obláčky jak bílí beránci) – natočeno Českým rozhlasem v roce 1965, R: J. Červinka
*Znamení klepáním
*Koncert pro čtyři hlasy
*Mluvicí zařízení