Bolzano, Bernard

posted in: Výročí | 0

 

* 5. říjen 1781, Praha, Čechy

+ 18. prosinec 1848, Praha, Čechy

 

Italský matematik, filozof a kněz.

Jeho otec (původem Ital) byl starožitník a obchodník s uměleckými předměty, jeho matka byla původem Němka. Bolzano pocházel z 12 dětí, přežil však pouze on a jeho starší bratr Jan. Již od dětství měl Bolzano problémy se zdravím – trpěl bolestmi hlavy, srdeční arytmií, tuberkulózou. Studoval na škole v Týnském chrámu, na piaristickém gymnasiu, v přípravce na universitě filosofický kurz. Navštěvoval přednášky fyziky, chemie, astronomie a matematiky. Musel se rozhodnout, co bude v životě dělat – rád by byl studoval matematiku, měl však silně vyvinutý smysl pro povinnost, a tak se podřídil přání matky a studoval teologii. Katolickou věrouku chápal jako platný morální kodex, kterým se řídí celá Evropa, a ze které vychází nejvyšší mravní zákon. Tímto způsobem lze žít křesťansky i bez víry. Stal se kazatelem a učitelem a jeho úkolem bylo učit druhé mravnímu životu, zmírňovat duchovní chudobu bližních. Roku 1805 se stal profesorem náboženství. Zpočátku mu chyběly pedagogické zkušenosti, studenty nezáživný předmět nebavil, postupně však jeho přednášky získaly ohlas. Proslavil se také svými exhortami (náboženské promluvy) pro studenty i širší veřejnost. Po krátkém čase byl kostel sv. Salvátora stejně nabitý jako v 15. století Betlémská kaple Mistra Jana Husa. Roku 1818 se stal děkanem filosofické fakulty. I přes své kacířské myšlenky mohl kázat a přednášet až do počátku roku 1820, kdy zápas o svobodu projevu, svědomí a myšlení vypukl naplno. Cenzoři v jeho díle objevili 112 bludných článků.

Roku 1825 boj kolem jeho osoby utichl, Bolzano byl zbaven profesury a stáhl se do ústraní.

Dílo

*Vědosloví – spis o čtyřech svazcích. Bolzanovo stěžejní dílo o logice, metodologii a teorii vědy
*Teorie veličin – toto dílo zůstalo nedokončeno
*Knížka o nejlepším státě – představuje utopistický spis
*Paradoxy nekonečna
*Exhorty