Borkovec, Petr

posted in: Výročí | 0

 

* 17. duben 1970 Louňovice pod Blaníkem, Čechy

 

Český básník, překladatel a publicista.

V roce 1988 absolvoval pražské Gymnázium Jana Keplera, pak studoval obor český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, ale studium nedokončil.
Od roku 1992 je redaktorem revue pro literaturu a kulturu Souvislosti. Pracoval jako korektor v deníku MF Dnes, redaktor beletrie v Nakladatelství Lidové noviny (1995–1997), vedl týdenní přílohu deníku Lidové noviny Umění a kritika (1998–1999), pracoval jako redaktor Literárních novin (2000–2001). Nyní žije jako svobodný spisovatel a překladatel poezie.
Jeho básně byly přeloženy téměř do všech evropských jazyků; knižně publikoval v Rakousku a Itálii. Sám překládá převážně z ruské poezie 20. století.

Dílo

Jeho dílo se snaží navázat na křesťanskou tradici české literatury (zejm. Bohuslav Reynek), snaží se o formálně vytříbené verše, pro ranou tvorbu je typické využití neologismů a důmyslných eufonických postupů, tento přístup ale v novější tvorbě omezuje.

Básnické sbírky

*Prostírání do tichého, Pražská imaginace, 1990
*Poustevna, věštírna, loutkárna, Mladá fronta, 1991
*Ochoz, Mladá fronta, 1994
*Mezi oknem, stolem a postelí, Český spisovatel, 1996
*Polní práce, Mladá fronta, 1998
*A. B. A. F., Opus, 2002 — volný cyklus dvanácti básní
*Needle-book, Paseka, 2003
*Vnitrozemí, Fra, 2005 — kniha zahrnuje šest předchozích sbírek, které byly autorem nově přehlédnuty a upraveny i zcela nové básně
*Berlínský sešit/ Zápisky ze Saint-Nazaire, Fra, 2008
*Milostné básně, Fra, 2012

Antologie, sborníky

*Krajiny milosti. Antologie české duchovní lyriky XX. století, 1994
*Sborník k pětasedmdesátinám Ivana Slavíka, 1995.

Překlady

*U řek babylónských, Torst, 1996 — antologie ruské emigrační poezie
*Sofoklés: Král Oidipús, premiéra HaDivadlo 1998, knižně Větrné mlýny 1999 — překlad spolu s Matyášem Havrdou
*Jasná luna v prázdných horách, Paseka, 2001 — antologie klasické korejské poezie (spolu s Vladimírem Puckem)
*Aischylos: Oresteia, premiéra a vydání překladu v pražském Národním divadle 18. června 2002 — překlad spolu s Matyášem Havrdou
*Vladimir Nabokov: Ut pictura poesis, Triáda, 2002) — překlad spolu s Jaroslavem Kabíčkem
*Vladislav Chodasevič: Těžká lyra, Opus, 2004 — přeložili Petr Borkovec (básně) a Miluše Zadražilová (eseje)
*Jurij Odarčenko: Verše do alba, Fra, 2005
*Jevgenij Rejn: Bylo, byli, byla, byl…, Opus, 2005

Časopisecky publikoval mj. básně Zinaidy Gippiusové, Georgije Ivanova, Josifa Brodského.

Ocenění

*1995 — Cena Jiřího Ortena za rok 1994 za sbírku Ochoz
*2001 — německá Cena Huberta Burdy (Hubert-Burda-Preis) a jihotyrolská Cena Norberta C. Kasera (Norbert-C.-Kaser-Preis) za německý překlad sbírky Polní práce
*2002 — Prémie Tomáše Hrácha za překlad Oresteie (s M. Havrdou)
*2004 — Cena Josefa Jungmanna (hlavní tvůrčí odměna) za překlad básnické části díla Vladislava Chodaseviče Těžká lyra