Brecht, Bertolt

posted in: Výročí | 0

 

* 10. únor 1898, Augsburg, Bavorsko, Německo

+ 14. srpen, Východní Berlín, NDR

Německý dramatik, divadelní teoretik a režisér.

Literárně činný byl již při studiích na gymnáziu, kdy zveřejňoval své básně. Studia na vysoké škole nedokončil, protože musel nastoupit jako sanitář do augsburgského lazaretu (studoval medicínu, přírodní vědy a literaturu). V letech 1919-1924 byl aktivní i v osobním životě, se třemi ženami měl celkem tři děti (syna Franka, dceru Hanne a syna Stefana). V letech 1924-26 byl dočasným dramaturgem u režiséra Maxe Reinhardta (1873-1943) v berlínském ‚Deutsches Theater‘. Od roku 1928 soustavně studoval marxismus, dva roky dokonce navštěvoval marxistickou dělnickou školu, kde se věnoval zejména ekonomickým otázkám. V tomto období vytvořil také několik poučných marxistických her. Po nástupu Adolfa Hitlera k moci v roce 1933 emigroval přes Prahu do Dánska, Švédska a Finska, o osm let později přes Moskvu do Spojených států. Hitler hned po svém nástupu k moci nechal pálit jeho knihy. V Americe se usídlil v Hollywoodu a marně doufal, že uspěje. Američany jeho komunistické ideály ale nezajímaly. V roce 1947 byl vyslýchaný americkým Výborem pro neamerickou činnost pro podezření z komunismu a den na to utekl přes Paříž do Curychu, kde strávil jeden rok, do Německa se vrátit nesměl. Po roce s československým pasem se dostal do východního Berlína, kde se svojí ženou, herečkou Helenou Weigelovou (1900-1971) založil proslulé divadlo ‚Berliner Ensemble‘ (1949). Nestudoval zbytečně ekonomii, neboť i když uváděl hry v komunistickém a chudém NDR, autorská práva měla švýcarská společnost, která mu vyplácela tantiémy ve švýcarských francích. V roce 1950 získal rakouské státní občanství, ale jeho hry byly v Rakousku bojkotovány a neuváděly se až do roku 1962.

Dílo

Drama

Jeho dramata, zejména pozdější, byla ovlivněna především marxismem, dalším stylem, který ho ovlivnil byl expresionismus (především v počátcích). I přes svou angažovanost se v mnohém vymykal trendům socialistického realismu po válce ve východoevropském bloku politicko-kulturní doktrínou striktně vyžadovanému. V jeho dílech se zpravidla vyskytuje sociální obžaloba, sarkasmus, víra ve schopnost divadla proměňovat myšlení diváků a přispívat tak ke změně poměrů. Dalším charakteristickým prvkem jeho tvorby jsou tzv. zcizovací efekty – tj. komentáře, verše, songy, atp. Základním úkolem těchto efektů je zabraňovat divákovi v čistě emocionálním podlehnutí zobrazovanému, ve ztotožnění se s postavami a v oživení divákovy schopnosti reflexe předkládaných obrazů a situací, což má vést k jeho aktivizaci.

*Baal
*Třígrošová opera – 1928, hra je napsána podle Žebrácké opery Johna Gaye
*Strach a bída Třetí říše – 1938, hra má dokumentární charakter
*Svatá Johanka z jatek
*Matka
*Matka Kuráž a její děti – 1939, inscenovaná 1941 v Curychu
*Zadržitelný vzestup Artura Uie – 1941, satirická parodie na Hitlerův vzestup.
*Švejk ve druhé světové válce
*Kavkazský křídový kruh – (napsáno ve spolupráci s Ruth Berlauovou), 1944–1945. Ve hře jsou vyprávěny a hrány dva příběhy (jde o střídání hry a vyprávění), které jsou zároveň komentovány. Vypravěčem je vševidoucí zpěvák Arkadi Čcheidze. Ve hře je uplatněn i princip divadla v divadle. První příběh je spor dvou kolchozů o údolí a druhý je sporem dvou žen o dítě (v jiné verzi se zde opakuje Šalamounův soud).
*Muž jako muž
*Kulatolebí a špičatolebí
*Pušky paní Carrarové
*Život Galileiho

Poezie

*Domácí postila

Próza

*Kalendářové historky
*Historky o panu Keunerovi