Bridel, Bedřich

posted in: Výročí | 0

 

* 1. duben 1619, Vysoké Mýto, Čechy

+ 15. říjen 1680, Kutná Hora, Čechy

 

Český spisovatel, básník a jezuitský misionář.

Též Fridrich Bridel, Bridelius nebo Brydelius. Byl synem radního písaře. Studoval nejprve na gymnáziu v pražském Svatováclavském semináři. Do jezuitského řádu vstoupil v osmnácti letech roku 1637. Společně se svým spolužákem Bohuslavem Balbínem vystudoval teologii a filosofii. Vysvěcen na kněze byl roku 1650 a poté působil jako profesor rétoriky a poetiky na Karlově Univerzitě. Protože měl značné finanční prostředky, založil roku 1656 v Klementinu tiskárnu, kterou vedl jako správce. V té době také napsal většinu svých významných děl. V roce 1660 se však začal věnovat misijní činnosti na Boleslavsku, Čáslavsku, Hradecku a Chrudimsku, kde obracel lidi na katolickou víru. Zemřel, když pomáhal ošetřovat nemocné morem v Kutné Hoře. Jeho celoživotní tvorbu tvoří asi třicet děl. Hojně překládal a psal legendy, písně, básně i filosofická, meditativní a náboženská didaktická díla. Většina z nich vyšla ve své době anonymně, jen výjimečně byla podepsána monogramem F.B.S.I. O Bridelově autorství některých děl nevěděli ani někteří jeho současníci.

Dílo

*Vita sancti Ivani (1656), latinsky napsaný život svatého Ivana,
*Život svatého Ivana (1657), spis o životě svatého Ivana, syna charvátského krále Gestimula a jeho ženy Alžběty, který se na své pouti dostal až do Čech a žil zde jako poustevník.
*Jesličky (1658), vánoční kancionál,
*Co Bůh? Člověk? (1659), poetická skladba dnes považována za vrcholné dílo české barokní poezie. Je pojata jako promluva samotného básníka v první osobě k Bohu. Básník vede úvahu nad mladostí a pomíjivostí člověka v protikladu k nekonečnosti a velikosti Boha. Celé dílo vyzdvihuje kontrast lidské bytosti a Boha.
*Hodinky o sv. arciotci Ignaciovi, Rozjímání sv. Ignacia, Hodinky o sv. Františku Xaveriovi, Píseň sv. Xaveria toužebná o lásce Boží a Plavba do Japonie (vše 1659), vytištěno v jdnom svazku společně s básní Co Bůh? Člověk?.
*Svatý František Xaverius z Tovaryšstva Ježíšového (1659),
*Stůl Páně (1659), spis s eucharistickou tematikou,
*Jiskra slávy Svatoprokopské (1662),
*Trýlistek jarní (1662),
*Katechizmus (1672),
*Příprava k výborné smrti (1680), báseň
*Katechizmus katolický (1681–1684), nová úprava vydání z roku 1672 s přídavkem Křesťanské učení veršemi vyložené.