Buber, Martin

posted in: Výročí | 0

 

* 8. únor 1878, Vídeň, Rakousko

+ 13. červen 1965, Jeruzalém, Izrael

 

Židovský filosof a překladatel rakouského původu.

Narodil se do židovské rodiny. Podstatnou část svého dětství strávil u svého dědečka – jenž byl významným učencem, který se věnoval studiu židovských tradic – ve Lvově (dnešní Ukrajina), neboť manželství jeho rodičů se rozpadlo. Buber se v dospělosti stal profesorem židovského náboženství a etiky ve Frankfurtu nad Mohanem (1924-1933). Roku 1933 se ale této pozice vzdal na protest proti narůstající moci Hitlera. V roce 1938 byl dokonce nucen kvůli sílícímu tlaku ze strany nacistů uprchnout do Jeruzaléma. Po druhé světové válce prosazoval spravedlivý mír s Palestinci. V 50. letech přednášel v Evropě i USA a získal mnoho ocenění a vyznamenání. Blízké přátelství navázal i v Praze, např. s Maxem Brodem.
Martin Buber se věnoval především problematice filozofické antropologie v existencialistickém duchu. Byl rovněž členem sionistického hnutí.

Dílo

*Život chasidů (1908, Das Leben der Chassidim / The Life of the Hasidim)
*Já a Ty (1923, Ich und Du / I and Thou)
*Chasidská kronika (1928, Die chassidischen Bücher)
*Problém člověka (1948, Das Problem des Menschen)
*Chasidská vyprávění (1949, Die Erzählungen der Chassidim)
*Obrazy dobra a zla (1952, Bilder von Gut und Böse)
*Temnota Boží (1953, Gottesfinsternis. Betrachtungen zur Beziehung zwischen Religion und Philosophie)

a další…