Campanella, Tommaso

posted in: Výročí | 0

 

* 5. září 1568, Stilo, Itálie

+ 21. květen 1639, Paříž, Francie

 

Teolog, filozof, astrolog a básník.

Jeho otec byl negramotný švec. Už od mládí se ukazovalo, že chlapec je nesmírně inteligentní a rodina pro něj plánovala právnickou kariéru. On však velmi obdivoval křesťanské filozofy (např. sv. Alberta Velikého), a proto v roce 1583 vstoupil do Dominikánského řádu. V Neapoli se poprvé setkal s proti-aristotelovskými doktrínami Bernandina Telesia, které ho velmi ovlivnily. V roce 1592 (těsně předtím dopsal svou první filozofickou práci Philosophia sensibus demonstrata) byl kvůli svému prvnímu kázání odsouzen k návratu do svého kraje a bylo mu nakázáno, aby zapomněl na Telesiovo učení. Campanella se však místo toho vydal na sever a nějakou dobu pobýval v Římě, Florencii, Boloni a Padově. Od roku 1593 do 1595 byl několikrát souzen a uvězněn. V letech 1596-1602 (kromě jednoho kratšího uvěznění) Campanella zdánlivě zcela pokojně žil v jednom malém klášteře ve Stilu. Ve skutečnosti to však bylo období nabité činností. Campanella se stal hlavou pečlivě utajovaného spiknutí. On a jeho pomocníci si dali za cíl svrhnout španělskou nadvládu a ze zbídačené jižní Itálie vytvořit teokratickou republiku (teokracie = vláda vykonávaná ve jménu boha). Campanella v ní sám měl představovat nejvyššího kněze a krále. Spiknutí však bylo prozrazeno a tvrdě potlačeno. Campanella sice unikl trestu smrti, ale byl odsouzen na doživotí. Z toho strávil 27 let ve vězení v Neapoli a pak ještě krátkou dobu v Římě, než ho papež Urban VIII. osvobodil.
Ve vězení však rozhodně nezahálel a z tohoto období pochází asi jeho nejznámější utopické dílo Sluneční stát (1623, Civitas solis / La città del sole). Práce je založena na Platónově Republice/Ústavě a hlavní myšlenkou je, že jednota je naprosto nezbytná pro to, aby se člověku dobře vedlo. Protože si i v době, kdy nepůsobil na veřejnosti, stihl nadělat mnoho nepřátel (zejména svou obhajobou Galilea), utekl Campanella v roce 1634 z Říma a nalezl útočiště ve Francii. Tam ho vřele přijaly jak vědecké kruhy, tak královský dvůr. Od krále pak dostával až do konce svého života penzi, ze které žil. Zemřel v klášteře Saint Honoré v Paříži.

Dílo

*Philosophia sensibus demonstranta, 1591
*Monarchie ve Španělsku, 1600, italsky La Monarchia di Spagna
*Aforismi Politic, 1601
*Atheismus triumphatus, 1605-1607
*Quod reminiscetur, 1606?
*Metaphysica, 1609-1623
*Theologia, 1613-1624
*Sluneční stát, 1602-1623, italsky Civitas solis / latinsky La città del sole) – napsáno v roce 1602; latinská verze vytvořena v letech 1613-1614; publikováno v roce 1623 ve Frankfurtu
*Obrana Galilea, 1616, italsky Apologia di Galileo)