Čapek, Josef

posted in: Výročí | 0

 

* 23. březen 1887, Hronov, Rakousko-Uhersko

+ 14. duben 1945, Bergen-Belsen, Německo

Ilustrátor, výtvarník, scénograf, novinář, dramaturg, žurnalista.

Narodil se v rodině báňského lékaře Antonína Čapka a jeho manželky Boženy jako druhé dítě do rodiny, již v roce 1886 měli manželé Čapkovi holčičku Helenku a v roce 1890 se narodil Karel. V Malých Svatoňovicích bydlela rodina do roku 1907, potom se přestěhovali do Prahy.
Josef Čapek měl výrazné výtvarné nadání, i když ve škole příliš neprospíval. Navštěvoval dvouletou tkalcovskou školu ve Vrchlabí, potom rok pracoval jako dělník v prádelně a od roku 1904 studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole malbu a grafiku. Po skončení školy odjel do Paříže, kde bydlel v letech 1910-11, přitom navštívil Španělsko. Po návratu se zapojil do uměleckého a společenského života Prahy – v roce 1911 byl jedním ze zakládajících členů Skupiny výtvarných umělců, rok na to redaktorem jejich Uměleckého měsíčníku, další rok redaktorem měsíčníku Mánes. S bratrem Karlem Čapkem se podílel na vytvoření Almanachu na rok 1914 a v roce 1918 se stal zakládajícím členem výtvarně umělecké skupiny Tvrdošíjní spolu se Zrzavým, Špálou, Kremličkou, Hofmanem a Marvánkem. Nebyl odveden v rámci 1. světové války na frontu pro zdravotní postižení – oční vada. Od roku 1917 do roku 1921 byl redaktorem Národních listů, potom až do svého zatčení redaktorem Lidových novin. Od roku 1929 byl členem Umělecké besedy. Již dne 1. září 1939 (v den napadení Polska a oficiálního zahájení druhé světové války) byl zatčen gestapem v Zálesí, kde byl s rodinou na letním bytě, a až do své smrti v dubnu 1945 byl internován v koncentračních táborech Dachau, Buchenwald, Oranienburg-Sachsenhausen, Bergen-Belsen, kde zemřel na skvrnitý tyfus.

Dílo

Za svého života byl po literární stránce zastíněn úspěšnějším bratrem Karlem a také svými výtvarnými pracemi.
Společně s bratrem Karlem se podílel na těchto dílech:
*Zářivé hlubiny a jiné prózy (1916) – 7 povídek
*Krakonošova zahrada (1918) – vyprávění o společně prožitém dětství
*Lásky hra osudná (1911) – první společná divadelní hra
*Ze života hmyzu (1922) – nejúspěšnější společná divadelní hra o tulákovi, který se dostal do říše hmyzu
*Adam Stvořitel (1927) – utopistická divadelní hra, nebyla úspěšná, proto již další hru bratři nevytvořili

Josef Čapek tvořil i sám, zejména povídky, pohádky pro děti, i divadelní hry, fejetony, eseje zejména z uměleckého prostředí. Jeho dílo není rozsáhlé, ale zato mnohotvárné.

*Lelio – soubor povídek o válečném zoufalství, 1917
*Nejskromnější umění – odborné pojednání, 1920
*Pro delfína – soubor lyrických povídek, 1923
*Země mnoha jmen – divadelní hra; jediná, nepříliš vydařená, 1923
*Povídání o pejskovi a kočičce, jak spolu hospodařili a ještě o všelijakých jiných věcech – nejznámější pohádka z pera Josefa Čapka s jeho charakteristickými ilustracemi, 1929
*Stín kapradiny – novela, baladický příběh o svědomí dvou vesnických chlapců, kteří zavraždí hajného, který je nachytal při pytlačení, 1930
*Dobře to dopadlo aneb Tlustý pradědeček, lupiči a detektivové – pro děti, 1932
*Jak se dívat na moderní obrazy – odborné dílo o umění, 1935
*Kulhavý poutník – próza a eseje, autor medituje o životě a nad životem, 1936
*Umění přírodních národů – také odborné umělecké dílo, 1938
*Básně z koncentračního tábora – vyšlo posmrtně, 1946
*Psáno do mraků – vyšlo posmrtně, aforismy, 1947
*Povídejme si děti – vyšlo posmrtně, 1954
a mnoho dalších článků, fejetonů, esejů, odborných publikací…