Černý, Jindřich

posted in: Výročí | 0

 

* 6. duben 1905, Mladá u Lysé nad Labem, Rakousko-Uhersko

+ 18. květen 1960, Praha, Československo

 

Český spisovatel (básník, prozaik, autor pohádek a loutkových her) a překladatel (z němčiny, lužické srbštiny a esperanta).

Jindřich Černý se sice narodil ve středních Čechách, ale za svůj rodný kraj už považoval Čechy severní. Když mu totiž byly dva roky, bylo veškeré obyvatelstvo z jeho rodné vsi vysídleno kvůli vytvoření vojenského cvičiště. Rodina se přestěhovala do Drahůnek a později do Běhánek u Teplic, kde jeho otec pracoval jako truhlář. Po ukončení gymnázia v Duchcově pracoval od roku 1925 v továrně na dýmky v Teplicích. Roku 1926 začal pracoval v poštovních službách, a to zpočátku jako pomocný telegrafní dělník v Ústí nad Labem a od roku 1927 jako výpomocný poštovní úředník v Děčíně. Od roku 1931 působil v různých administrativních funkcích na hlavní poště v Praze. Koncem padesátých let musel odejít kvůli srdeční chorobě do invalidního důchodu.

Své básně začal knižně publikovat od roku 1934 (předtím ve studentských a v dalších časopisech, např. v duchcovském Krušnohorském obzoru). Ve čtyřicátých letech se věnoval především próze a ke konci života tvorbě pro děti. Jeho poezie je námětově velmi bohatá (sociální a národnostní tragika, milostné a venkovské motivy). Významná je i jeho činnost osvětová a spolková (působil ve Společnosti přátel Lužice, pro Český rozhlas připravoval pořady o Lužici, pracoval v esperantském hnutí a také v Církvi československé.

Dílo

Básnické sbírky

*Boží muka (1934), lyrika
*Rudých vůní bílé květy (1937), intimní lyrika,
*Slunce a sníh (1941),
*Přes plot za větrem (1941),
*Jitra nad stezkou (rukopis).

Próza

*Na režné niti (1943), sbírka povídek,
*Čtvrtá silnice (1944, román, přepracované vydání roku 1947 s názvem Přelomy (pod pseudonymem J. Čerň), tragický příběh z hornického prostředí na Kladensku,
*Ve stínu komínů (1945), sbírka povídek,
*Český věnec Lužici 1946, sborník.

Pro děti

*Když se večer stmívá (1944), pohádky,
*Pohádky pražského strýčka (1949),
*Kocour a kuchař (1955), divadelní hra pro děti,
*Pecivál (1956), divadelní hra pro děti,
*Začarovaný princ (1959), divadelní hra pro děti.