Chevallier, Gabriel

posted in: Výročí | 0

 

* 3. květen 1895, Lyon, Francie

+ 6. duben 1969, Cannes, Francie

 

Francouzský spisovatel, klasik francouzského humoru.

Navštěvoval několik středních škol, nějaký čas pobyl též v církevním semináři. V šestnácti letech začal studovat malířství, po vypuknutí 1. světové války byl odveden. Po roce utrpěl na frontě zranění a vrátil se do zázemí. Vystřídal nejrůznější zaměstnání a od roku 1925 se začal věnovat psaní. Brzy si získal čtenářskou oblibu, především svou schopností nahlédnout do mentality francouzských středních vrstev a smyslem pro jemný humor.
V humorně-kritických románech vystupoval zejména jako znalec psychiky a mentality francouzských středních vrstev, provinciálních a maloměstkých mravů, honorace, kléru, vojenské a civilní byrokracie. Proslavil se satiricky frivolní kronikou vinařského maloměsta v jihofrancouzském Beaujolais. Hlavní zápletkou tohoto skandálního, avšak humorného dílka je postavení pisoáru v centru městečka. Nejedná se tu ale o nahodilou věc. Pisoár je totiž strategicky zvolený tah v předvolebním období. Při příležitosti slavnostního otevření se obecní rada dokonce rozhodne uspořádat bujnou veselici na oslavu venkovského urbanismu. Součástí jsou i slavnostní proslovy, recitace a posléze obřadné zahájení provozu v tomto unikátním architektonickém výtvoru. Po celou dobu své existence však pisoár vyvolává i veřejné pohoršení, přiživované pokryteckou modlilkou Eulálií Čubíkovou, které hlavně vadí, že pánové tam ukazují „všechno“. Stavba obecního záchodku dokonce rozeštvává celé městečko na dva nesmiřitelné tábory, na Záchodobijce a na Záchodomilce. Všechno ale nakonec dobře dopadne, až na smrt bláznivého Vincka. Chevallier zemřel v Cannes, pohřben byl v rodném Lyonu.

Dílo

Seznam děl v databázi Národní knihovny ČR, jejichž autorem nebo tématem je Gabriel Chevallier
*Obchodní cestující Durand (Durand, voyageur de commerce, 1929)
*Clarisse Vernon (1933)
*Zvonokosy (Clochemerle, 1934)
*Kolej na Svatém kopečku (Sainte-Colline, 1937)
*Dědici a dědičky (Les héritiers Euffe, 1945)
*Moje přítelkyně Renetka (Ma petite amie Pomme, 1946)
*Zvonokosy: Babylon (Clochemerle-Babylone, 1951)
*Zvonokosy: Lázně (Clochemerle-les-Bains, 1963)
*Mlhobřehy (Brumerives, 1968)