Cocteau, Jean

posted in: Výročí | 0

 

* 5. červenec 1889, Maisons-Laffitte, Francie

+ 11. říjen. 1963, Milly-la-Forêt, Francie

 

Francouzský básník, publicista, režisér, choreograf, grafik, divadelník, filmař a malíř.

Od počátku byl poznamenán setkáním s ruským baletem představovaným Ďagilevem, setkáním s malířstvím představovaným Picassem a setkáním s hudbou představovanou Stravinským. Žil velmi bohatým společenským životem, byl všestranně nadaný. Koketoval s dadaismem, kubismem a surrealismem. Byl blízkým přítelem a dlouholetým životním partnerem Jeana Maraise, který mu byl múzou a který jej inspiroval k vytvoření celé řady literárních i filmových děl. Jean Cocteau také uvedl Jeana Maraise do uměleckého prostředí tehdejší Paříže, a zahájil tak jeho kariéru. Cocteau byl členem Francouzské akademie.
Jde o jednoho z představitelů kubistické literatury. Za zmínku stojí především jeho básně v milostných dopisech pro Jeana Maraise.

Dílo

*Mys Dobré naděje, 1919 – básnická sbírka v duchu dadaistické poezie
*Paráda (1919 – balet
*Býk na střeše, 1920 – mimická hra
*Tomáš lhář, 1923 – román, česky vyšel 1926
*Velký skok, 1923 – román, česky vyšel ve stejném roce
*Svatebčané na Eiffelovce, 1924 – absurdní drama, česky vyšlo 1927
*Orfeus, 1927) – modernizace antické hry
*Král Oidipu, 1928 – drama
*Antigona, 1928 – hra na antické téma
*Hrozné děti, 1929 – román, česky vyšel 1931
*Lidský hlas, 1930 – drama, česky 1931
*Očarovaný život, 1937 – drama, česky v témže roce
*Hrozní rodiče, 1938
*Psací stroj, 1941 – česky vyšlo až v roce 1977
*Dvojhlavý orel, 1946 – český překlad 1967

a mnoho dalších