Defoe, Daniel

posted in: Výročí | 0

 

* ??.??. 1660 Londýn, Anglie

+ 24. duben 1731, Londýn, Anglie

 

Anglický spisovatel a novinář.

Narodil se v době plné náboženských a společenských rozporů. Přesný den a měsíc narození není znám. Pocházel z rodiny londýnského řezníka. Chodil do presbyteriánské školy. Zde se mu dostalo nejvyššího akademického vzdělání. Jako kazatel se nechtěl živit, lákalo ho výnosnější povolání a to podnikání. Obchodoval s tabákem, vínem a jiným zbožím. Kapitál investoval do zámořských plaveb.
Byl protestantem, bouřil se proti katolickému králi Jakubovi a proti jeho politice. Král usiloval o to, aby se Anglie stala katolickou zemí. V roce 1685 se zúčastnil mohutného lidového povstání drobných sedláků a tkalců. Po potlačení povstání se musel ukrývat. Za tři roky se však připojil k armádě Viléma Oranžského, který se do Anglie přeplatil z Holandska a chtěl katolického krále Jakuba zbavit moci. Král Jakub II. uprchl do ciziny a Viléma Oranžského se stal prvním anglickým králem, kterého zvolil parlament.
Defoe se oženil s dcerou obchodníka a navázal obchodní styky v cizině, kam také dodával své zboží. Nedlouho na to však musel ohlásit úpadek, neboť loď s jeho zbožím ztroskotala. Založil firmu na výrobu cihel a tašek a všechny své dluhy z předešlého podnikání během deseti let splatil.
Po smrti krále Viléma III. byl uvězněn pro veřejné pobuřování v době ostrých náboženských sporů. Po návratu z vězení založil v roce 1703 vlastní noviny The Review, které řídil a většinou do nich i sám publikoval.
Za ironický pamflet navrhující řešení konfliktu mezi státní, anglikánskou církví a puritány byl odsouzen na pranýř. Poté byl získán do státní služby a jako tajný agent připravoval v roce 1707 sjednocení parlamentů Anglie a Skotska.
Napsal řadu románů, geografických příruček a spisů o zámořských plavbách. Byl velmi aktivním autorem. Vydával noviny, napsal asi 500 knih a množství článků. Ve svých dílech rozvinul tradici španělských pikareskních románů a cestopisů. Velmi dobře vystihl ekonomické myšlení jednotlivce v době začínajícího kapitalismu.

Dílo

*Esej o projektech (1697) – autor zamýšlí nad pojištěním lidí, kteří jsou v případě pracovní neschopnosti ponecháni svému osudu. Vymýšlí opatření na ochranu nevinných dlužníků a navrhuje i reformy vzdělání, kterého se má dostávat i dívkám.
*Hymnus na pranýř (1703)
*Robinson Crusoe, námořník z Yorku, jeho život a neobyčejná dobrodružství (1719) -Nejslavnější autorův román vypráví o synovi z kupecké rodiny, který uteče na moře, aby se tal námořníkemm. Po ztroskotání lodi žije mnoho let na pustém ostrově. Jedná se o jeden z prvních románů s realistickými prvky. Defoe v něm mimo jné sleduje vývojově hledání Robinsonovy cesty k Bohu a formování jeho mravních vlastností. Vytváří typ svobodného jedince ztělesňující morálku bílého muže. Román začal Defoe psát, když mu bylo 60 let. Za základ příběhu mu posloužilo vyprávění o skotském námořníkovi Alexandru Selkirkovi. Ten byl v roce 1705 za trest vysazen z lodi. Na ostrově v Tichém oceáně prožil 4 roky a 4 měsíce, než byl náhodou nalezen a dopraven zpět do Anglie.
*Další dobrodružství Robinsona Crusoe (1719) – pokračování příběhů Robinsona.
*Paměti kavalíra (1720)
*Dobrodružný život kapitána Singletona (1720) – román o životě anglického dobrodruha, který byl v mládí prodán do otroctví. Dostal se na loď, zúčastnil se vzpoury a stal se pirátem. Nakonec se vrátil domů jako bohatý muž.
*Moll Flandersová (1722) – román vypráví dobrodružný životní příběh mravně narušené ženy, kterou drtivý osud žene z náruče jednoho muže do druhé a která se ve stáří stává úspěšnou zlodějkou a podvodnicí.
*Deník morového roku (1722) – fiktivní románová kronika moru v Londýně v letech 1665–1666, ve které autor formou autentické reportáže přibližuje neštěstí i hrdinství londýnského lidu.
*Roxana (1724) – román o opuštěné matce, která pro obživu svých dětí přijímá úděl vydržované ženy. Později propadne touze po blahobytu a společenském postavení a jde bez morálních zábran za svým cílem, až se nakonec stává milenkou krále.
*Cesta po celých Britských ostrovech (1724-1727) – cestopis s popisem ekonomických reálií v zemi.
*Dokonalý anglický živnostník (1725-1727)
*Politické dějiny ďábla (1726) – pojednání o vlivu zla zosobněného ďáblem na vývoj světa.