Dickinsonová, Emily

posted in: Výročí | 0

 

* 10. 12. 1830 Amherst, Massachussets (USA)

+ 15. 5. 1886 Amherst, Massachussets (USA)

 

Americká básnířka.

Emily DickinsonováNarodila se v rodině význačného právníka a svého času i senátora. Jeho vlastním přičiněním se z veselé a upovídané Emily stala tichá a uzavřená mladá žena, která pečovala o své rodiče a chod celé domácnosti. Po sedmi letech studia na amherstské Akademii (střední škola) pokračovala Dickinsonová v Mount Holyoke Seminary. V dívčím semináři strávila pouhý rok a poté se vrátila zpět do rodného města, které pak už prakticky neopustila. Od roku 1862 u ní došlo k silnému citovému traumatu – začala se oblékat jen do bílých šatů, neopouštěla dům ani zahradu. Komunikovala pouze písemně. Koncem svého života trpěla Emily těžkou duševní poruchou. Prožila svůj život v tiché a nenápadné askezi, v ústraní otcovského domu, odkud posledních dvacet let svého života nevyšla. Později dokonce nevycházela ani ze svého pokoje. Obyvatelé Amherstu ji považovali za výstředního blázna kvůli její zálibě v nošení bílých šatů, neochotě vítat hosty apod. Většinu přátelství udržovala pouze písemnou formou. Roku 1859 navštívil dům Dickinsonových reverend Charles Wardswoth. Všeobecně se má za to, že se Emily do něj zamilovala a to způsobilo nejspíš její trauma. Wardswoth roku 1862 odjel do San Francisca a s Emily si dopisoval. Podruhé a naposled se setkali až v roce 1880. Čím víc se stranila vnějšího světa, tím byla produktivnější. V létě 1858 zahájila práci na svém životním díle. Revidovala básně a pečlivě je uspořádávala do rukopisu. Od roku 1858 do 1865 dala dohromady čtyřicet svazků, které obsahovaly téměř osm set básní. Než byly po její smrti objeveny, nikdo o jejich existenci neměl tušení. Ve druhé polovině 50. let 19. století začal Dickinsonovi navštěvovat Samuel Bowles, majitel a šéfredaktor časopis Springfield Republican se svou ženou Mary. Emily mu stihla poslat přes 30 dopisů a téměř 50 básní. Označuje ho sice za svého rádce a učitele, ale jeho rad ohledně svých básní nikdy neuposlechla a ponechala si svůj styl. Právě Samuel Bowles Emily umožnil publikovat sedm z jejích básní. Velký ohlas ale tehdy skutečně nevzbudily. Byly na svou dobu příliš nekonvenční.

Dílo

*Poems by Emily Dickinson. Boston, Roberts Brothers, 1890
*Poems by Emily Dickinson. Second series. Boston, Roberts Brothers, 1891
*Letters of Emily Dickinson. Boston, Roberts Brothers, 1894
*Poems by Emily Dickinson. Third series. Boston, Roberts Brothers, 1896
*The Single Hound. Boston, Little, Brown, 1914
*The Complete Poems of Emily Dickinson. Boston, Little, Brown, 1924
*Further Poems of Emily Dickinson. Boston, Little, Brown, 1929
*The Poems of Emily Dickinson. Boston, Little, Brown, 1930
*Emily Dickinson Face to Face. Boston, Houghton Mifflin, 1932
*Unpublished Poems of Emily Dickinson. Boston, Little, Brown, 1935
*Poems by Emily Dickinson. Boston, Little, Brown 1937
*Bolts of Melody. New York, Harper, 1945
*The Poems of Emily Dickinson. Cambridge, Harvard University Press, 1955
Celé její dílo s výjimkou 13 básní bylo objeveno a vydáno až po její smrti.