Dietl, Jaroslav

posted in: Výročí | 0

 

* 22. květen 1929, Záhřeb, Srbsko

+ 29. červen 1985, Praha, Československo

 

Český scénárista, dramatik, dramaturg.

Narodil se v jugoslávském Záhřebu. Mládí prožil v Brně, kde začal studovat na reálném gymnáziu, potom pokračoval na textilní průmyslové škole, kde v roce 1949 maturoval. Pak byl rok posluchačem filozofické fakulty v Brně, poté vychovatelem učňů v Brně. Z Brna se rozhodl odejít do Prahy, protože zde dostal místo na Ministerstvu sociální péče. V Praze byl v letech 1950 – 1955 studentem dramaturgie na filmové fakultě Akademie múzických umění. Ještě během svých studií se stal dramaturgem Československé televize v jejím začátku existence. V roce 1962 změnil zaměstnání, odešel do Československého státního filmu a nakonec se stal spisovatelem z povolání. Publikoval také v deníku Mladá fronta a časopisu Dikobraz. Známý je hlavně díky televizním seriálům Nemocnice na kraji města, Nejmladší z rodu Hamrů, Dispečer, Píseň pro Rudolfa III, Byli jednou dva písaři, Tři chlapi v chalupě, Okres na severu, Muž na radnici, Plechová kavalerie nebo Žena za pultem. Napsal řadu her, některé z nich zfilmoval, případně podle filmu vytvořil následně divadelní hru. Také některé filmy zpracoval i jako seriál a obráceně Rok před svým úmrtím byl prohlášen zasloužilým umělcem.

Dílo

*Nepokojné hody svaté Kateřiny (1959) – jevištní debut, veselohra z prostředí družstevní vesnice je založená na situační komice
**Pohleďte, pokušení (1960)
Čtyři z velkoměsta (1960)
*Byli jednou dva písaři (1960)
*Rozrušená země (1961) – dramatizace románu M. Šolochova
*Tři chlapi v chalupě(1961 – 63) – patří k nejpopulárnějším a nejzdařilejším seriálům o 15
dílech. Dietl na něm pracoval s J. Hubačem a J. Otčenáškem. Je to satirický obraz tehdejší vesnice s kritikou individuálních a společenských nešvarů
*Cesta hlubokým lesem (1964)
*Eliška a její rod (1965 – 66) – rodinný seriál
*Ženu ani květinou neuhodíš (1966)
*Píseň pro Rudolfa III. (1967 – 68) – seriál s použitím písniček, zrcadlí napjatou atmosféru své doby
*Nejlepší ženská mého života (1968)
*Causa králík (1980)
*Tchán (1980)
*Křtiny (1980)
*Nejmladší z rodu Hamrů (1980) – o kolektivizaci zemědělství
*Muž na radnici (1976) – zabývá se prací na národních výborech
*Žena za pultem (1977) – je situován do obchodního střediska
*Plechová kavalérie (1979) – o řidičích traktorů a kombajnů při žních
*Inženýrská odysea (1980)
*Okres na severu (1981) – o stranickém funkcionáři
*Nemocnice na kraji města (1978 – 1981) – díky vynikajícím uměleckým výkonům předních českých a slovenských herců se stal velmi populárním
*Synové a dcery Jakuba skláře (1986) – poslední autorův seriál s Luďkem Munzare, v hlavní roli