Doctorow, Edgar Lawrence

posted in: Výročí | 0

 

*6. leden 1931, New York, USA

 

Americký spisovatel, bývá označován za představitele historizující fikce.

Edgar Lawrence Doctorow, vlastním jménem Edgar Lawrence, americký spisovatel, bývá označován za představitele historizující fikce, která se vyznačuje prolínáním skutečných a fiktivních událostí, aktualizujícím pojetím historie, nikoliv však dokumentární věrností.
L. Doctorow se narodil v New Yorku. Je vnukem židovských přistěhovalců. Po studiích v Kenyon College a na Kolumbijské univerzitě pracoval jako nakladatelský redaktor. Učil na několika univerzitách, svoji profesi profesora zakončil na Newyorské univerzitě. Od roku 1984 je členem Americké akademie a Národního institutu umění a písemnictví.
Edgar Lawrence Doctorow je jedním z nejvýznamnějších soudobých spisovatelů USA. Za jeho dílo mu byly uděleny téměř všechny důležité ceny a vyznamenání.

Dílo

L. Doctorow je mistrem přikrášlených retrospektiv a autorem satir o „amerického snu“. Jeho prózy jsou netradičními, často ironickými sondami do americké historie. Ve svých dílech se snaží bořit žánrová a jiná klišé
*Vítejte do zlých časů – 1960, antiwestern, původní název Zlosyn z Bodie, prvotina byla zfilmována s Henry Fondou v hlavní roli.
*Velký jako život – 1964, antiscience-fiction
*Kniha Danielova – 1971, román, umělecky i čtenářsky velmi úspěšné dílo, inspirováno justiční vraždou manželů Rosenbergových popravených za údajnou špionáž ve prospěch Sovětského svazu
*Ragtime – 1975, román, děj se odehrává v USA v letech 1902 -1914, tedy v době prudkého rozmachu průmyslu a ekonomického rozvoje a v době velkého pohybu obyvatelstva a tím i postupnému míšení ras. V té době vznikl také hudební směr ragtime. V románu vystupují jednak smyšlené postavy, ale také postavy, které ve skutečnosti existovaly. Kniha je rozdělena na čtyři části, mezi kterými nejsou ostré hranice. Dochází k prolínání osudů lidí z odlišných kultur, vyznání i různých sociálních skupin. Každá z postav má kladné i záporné stránky. Všichni, nehledě na to, zda jsou bohatí a krásní jako modelka Evelyn, nebo ctnostní a hrdí jako černý ragtimový pianista Coalhouse, prožívají lásku a bolest, nenávist i lítost a každý z nich je nešťastný. Těmito prvky, stylem psaní a kvalitním vyprávěním se autorovi podařilo věrohodně zobrazit obraz života v Americe počátkem 20. století.
*Drink před večeří – 1979, divadelní drama
*Jezero potáplic – 1980, z období třicátých let 20. století, satira na „americký sen“
*Americká hymna – 1982
*Životy básníků: Šest příběhů a jedna novela – 1984
*Světová výstava – 1985
*Billy Bathgate – 1989, v roce 1991 bylo zfilmováno, autor však nebyl s úrovní filmu spokojen
*Vodárna – 1994
*Boží město – 2000
*Zpravodajství o vesmíru – 2003, literatura faktu
*Sladké příběhy venkova – 2004
*Pochod k moři – beletristicky zpracovaná historická událost: pochod generála Sharmana s šedesátitisícovou armádou k moři na konci občanské války. V románu autor zachycuje obyčejné účastníky války ve stejném světle jako historické postavy – generála Shermana, Kilpatricka či Abrahama Lincolna.