Drda, Jan

posted in: Výročí | 0

 

* 4. duben 1915, Příbram, Rakousko-Uhersko

+ 28. listopad 1970, Dobříš, Československo

 

Český novinář, spisovatel-prozaik, dramatik.

Narodil se v Příbrami jako syn dělníka a nalezenkyně. V roce 1921 ztratil matku, která zemřela při porodu dalšího dítěte. Jeho otec se po rozpadu svého druhého manželství dal na pití a od dětí odešel. Jana a jeho sestru Marii pak vychovával dědeček. Měl se vyučit klempířem, ale jeho babička prosadila, aby studoval na klasickém gymnáziu v Příbrami, kde roku 1934 maturoval a začal studovat filologii na pražské Karlově univerzitě. Od mládí psal povídky i hry pro ochotnické divadlo. Studia nedokončil, už od roku 1932 přispíval do novin a časopisů. Svoji románovou prvotinu Městečko na dlani vydal v pouhých 25 letech. Od roku 1937 byl Drda kulturním redaktorem Lidových novin, do kterých přispíval svými fejetony, črtami a reportážemi, pracoval i v dalších redakcích. V letech 1949 – 1956 byl předsedou Svazu československých spisovatelů. V roce 1968 se otevřeně vyjádřil proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Proto byl odvolán z funkce šéfredaktora týdeníku Svět práce. Stáhl se do ústraní a 28. listopadu 1970 v Dobříši zemřel.
Drdovo nadání se projevilo nejvíce ve střední a drobné epice, v tvorbě dramatické a žurnalistické. Tam vynikl jeho pozorovací talent, smysl pro detail, sociální cítění a jazyková originalita.
Na základě hlubokého pozorování, se smyslem pro detail a vtip vznikaly úspěšné fejetony, črty i reportáže.

Dílo

*Městečko na dlani (1940) – obraz městečka Rukapáň (ve skut. autorova rodná Příbram) těsně před 1. sv. válkou; šťastné i smutné osudy města i jednotlivých obyvatel
*Živá voda (1942) – román o životě umělecky založeného venkovského chlapce v poválečných letech
*Putování Petra Sedmilháře (1943) – román, příběh nemanželského chlapce, nyní sirotka a tuláka, který hledá svého neznámého otce a vymýšlí si o něm fantastické příběhy
*Svět viděný zpomaloučka (1943) – knižní vydání výboru z jeho tvorby pro Lidové noviny
*Listy z Norimberka (1946) – kniha fejetonů, tématem Norimberský proces
*Němá barikáda (1946) – soubor povídek, téma 2. sv. války
*Kuřák dýmky (1948)
*Dětství soudruha Stalina (1953) – životopisná črta o Stalinově životě až do jeho 16 let
*Krásná Tortiza (1952) – sbírka povídek
*Jednou v máji (1958) – román pro mládež o obraně Trojského mostu ve dnech květnového povstání, hrdinství jeho obránců z lidu
*České pohádky (1959) – 12 lidových pohádek s ilustracemi Josefa Lady
*Posvícení v Tramtárii (1972) – 3 pohádky (Posvícení v Tramtárii, Sláva a pád Matesa Přespolňáka a O třech králích, jak panovali jeden za druhým, a o princeznách Pyšnilce, Fintilce a Brebentilce, jak na ně Modroočka pěkně vyzrála); poslední autorovo dílo, formou navazuje na Hrátky s čertem; většinou motiv neschopného starého krále a rozumnějšího nástupce
*České lidové hádanky v podání Jana Drdy: pro čtenáře od 6 let (1984)
*Nedaleko Rukapáně (1989) – posmrtně vydaný výběr z autorových povídek
*Milostenky nemilostivé (1995) – sbírka soudniček z let 1939–40
*Romance o Oldřichu a Boženě (1953) – komedie s dobově poplatným tématem – milostný příběh kombajnéra Oldřicha a svazačky Boženy
*Hrátky s čertem (1946) – jinotajná báchorka, komedie o 10 obrazech, zfilmována a zpracována jako opera i loutková hra, premiéra ve Stavovském divadle
*Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert (1960) – komedie o 8 obrazech, polepšený čert pomůže odhalit ďábla převlečeného za faráře
*Jsou živí, zpívají (1961) – opět téma Květnového povstání
*Vyšší princip (1960) – námět a scénář
*Zlaté kapradí (1963) – námět
*O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987) – námět
*Nejkrásnější hádanka (2008) – námět