Dumas, Alexandre

posted in: Výročí | 0

 

* 24. červen 1802, Francie

+ 5. prosinec 1870, Francie

 

Francouzský prozaik a dramatik.

Vlastním jménem Thomas Alexandre Davy de La Paileter. Byl synem mulatského generála první republiky, potomka markýze a otrokyně ze San Dominga. Jeho kreolský původ prozrazovaly mírné černošské rysy. Po otcově smrti roku 1806 žila rodina v nouzi.
Dosáhl jen částečného vzdělání, s přítelem napsal několik her a pak z venkova odjel do Paříže. Tam byl zaměstnán jako písař v kanceláři vévody Orleánského.
Zajímala ho především dramatická tvorba. Pod dojmem shakespearovské vlny na pařížských scénách se brzy přiklonil k divadlu vášní a prudkých zvratů. Zásadním přelomem v jeho literární tvorbě bylo setkání s profesorem historie Augustem Maguetem. Maguet vyhledával materiál a vypracovával první nástin děje. Na Dumasovi pak bylo literární zpracování, při kterém mu však často pomáhali i další spolupracovníci – vznikla tzv. továrna na romány. Proto také Dumasovo dílo čítá na tři sta svazků.
Přesto, že Dumas st. svým psaním vydělal velké jmění, jeho nevydařené investice a prohrané spory vedly k tomu, že mu neustále hrozil bankrot. Na sklonku života, v podstatě bez peněz, se uchýlil ke svému synovi, rovněž spisovateli do Puys, kde také zemřel.
Dumasovi šlo v jeho dílech vždy více o zábavu než o historickou věrnost. Proto vždy kladl důraz na všechno, co mohlo jeho vyprávění dramaticky oživit. K tomu užíval osvědčených prostředků jako jsou spiknutí, souboje, tajné únosy, strašlivá tajemství a další překvapivé události a udržoval tak čtenáře ve stálém napětí. Širokou publicitu svým románů Dumas zajistil také tím, že je nejprve vydával v pařížských denících na pokračování jako tzv. román-fejeton. Stal se tak nejčtenějším spisovatelem své doby a jeho obliba nemizí ani dnes.

Dílo

*Jindřich III. a jeho dvůr (1829) – Henri III. et sa cour, historické drama
*Antony (1831) – divadelní hra
*Dojmy z cest (1834-1837) – Impressions de voyage, cestopisy
*Akté (1833) – Acté, historický román z období vlády římského císaře Nerona
*Slavné zločiny (1839-1840) – Les crimes célébres, sedmnáct historických statí o významných kriminálních případech, které se odehrály v letech 1343-1840
*Umírá se na lásku? (1843) – Amaury, román
*Králův klenotník (1843) – Ascanio, román byl inspirován paměťmi florentinského sochaře a zlatníka Benvenuta Celliniho.
*Korsičtí bratři (1844) – Les fréres corses, novela
*Tři mušketýři (1844) – Les trois mousquetaires, román, děj se odehrává za vlády Ludvíka XIII. s hrdiny d´Artagnanem, Athosem, Porthosem a Aramisem. Pro velký úspěch vznikla další dvě pokračování.
*Vladařova dcera (1844) – Une fille du régent, román
*Hrabě Monte Christo (1844-1845) – Le comte de Monte-Christo, dobrodružný román
*Královna Margot (1845) – La reine Margot, první část trilogie z období náboženských válek ve Francii v 16. století
*Tři mušketýři po dvaceti letech (1845) – Vingt ans aprés
*Mušketýři (1845) – Les mousquetaires, divadelní hra
*Paní z Monsoreau – La dame de Monsoreau, druhá část trilogie z období náboženských válek ve Francii v 16. století, česky též O korunu a lásku.
*Paměti lékařovy:
*Josef Baldami (1846-1849) – Joseph Balsamo, román z dějin Velké francouzské revoluce
*Královnin náhrdelník (1849-1850) – Le collier de la reine, druhý díl z období Velké francouzské revoluce
*Dobytí Bastily (1850-1851) – Abge Pitou, třetí část z doby Velké francouzské revoluce
*Hraběnka de Charny (1852) – La comtesse de Charny, čtvrtá, poslední, část románového cyklu.
*Černý tulipán (1850) – La tulipe moire, román
*Drama moře (1852) – Les drames de la mer, čtyři novely
*Paměti (1852-1855) – Mes Mémoires
*Kapitán Richard (1854) – La capitaine Richard, román z období napoleonských válek
*Král lupičů (1872) – z pozůstalosti, Le Prince des voleurs, česky jako Robin Hood, z období Anglie druhé poloviny 12. století.
*Robin Hood, psanec (1873) – z pozůstalosti, Robin Hood le proscrit, román z období Anglie druhé poloviny 12. století, pokračování Krále lupičů.