Durych, Jaroslav

posted in: Výročí | 0

 

* 2. prosinec 1886, Hradec Králové, Rakousko-Uhersko

+ 7. duben 1962, Praha, Československo

 

Český prozaik, básník, dramatik a publicista, římskokatolický teolog a vojenský lékař.

Velmi brzy osiřel. Nejprve studoval církevní seminář v Příbrami, ale byl vyloučen za četbu zakázané literatury. Poté odešel do Prahy, kde vystudoval lékařskou fakultu. Fakultu dokončil v r. 1913, protože studoval na vojenské stipendium, působil za první světové války jako vojenský lékař v Haliči. Po válce si v Přerově zřídil soukromou praxi, brzy se vrátil do vojenské služby, v československé armádě dosáhl hodnosti plukovníka.
Někdy bývá dokonce označován za „disidenta 1. republiky“, a to kvůli odmítavému postoji k antikatolicismu, který panoval v Československu mezi válkami. Velmi tvrdě kritizoval Karla Čapka, především za jeho pacifismus. Svými názory se řadí k nejkonzervativnějším autorům, svou potřebou a vynucováním pevného řádu, který panoval v armádě, téměř až k fašismu.
Za nacistické okupace a v době komunistického režimu v Československu žil Durych v izolaci a jeho díla nesměla být vydávána. Vyšlo mu pouze několik novinových článků, které napsal pod pseudonymy. Pohřben je na hřbitově v pražském Bubenči.

Dílo

O Durychově tvorbě lze říci, že za nejlepší část českých dějin považuje dobu pobělohorskou (po roce 1620) – tj. katolické baroko. V jehož duchu chápe i svou koncepci české minulosti. Dále lze říci, že se zabýval sociální problematikou a usiloval o pevný řád, který nacházel v náboženských jistotách a v hledání absolutna. Chudobu a bídu (u něj často ženy), nechápal jako sociální problém, ale jako Boží vyznamenání. Hlavní úlohu v jeho historickém díle nenesou masy, ale spíše schopní jedinci, kteří však nejsou romantizováni. Díky kontrastům mezi dobrým a zlým a jejich věrném líčení, lze hovořit o „barokním naturalismu“.

Eseje

*Pláč civilisty – 1937, proti Čapkovi, kritizuje zde jeho názory, hlavně nedostatečné vlastenectví, nejednoznačnost. Dále jako voják kritizuje, že Čapek nebyl na základní vojenské službě.

Poezie

*Cikánčina smrt
*Panenky – oslava žen
*Žebrácké písně – obraz bídy
*Píseň milostná
*Eva
*Básně (1930) – shrnutí výše jmenovaných básní, oslava ženství, ovlivněno katolickou vírou
*Beskydy – symbol domova

Próza

*Jarmark života (1916)
*Tři dukáty (1919)
*Nejvyšší naděje
*Tři trojníčky(1923)
*Smích věrnosti (1924)
*Kouzelná lampa (1926)

Romány

*Na horách (1919)
*Paní Anežka Berková (1931)
*Sedmikráska (1930)
*Píseň o růži (1934)
*Duše a hvězda
*Boží duha (posmrtně 1969) – novela
*Děti – novela

Historické

Nejvýznamnější částí Durychovy tvorby jsou historická témata.
*Bloudění (1929) – trilogie z období třicetileté války, tzv. Velká valdštejnská trilogie
*Rekviem (1930) – valdštejnská trilogie, která je tvořena třemi povídkami, tzv. Malá valdštejnská trilogie
*Masopust (1938) – děj se odehrává za vpádu Pasovských do Prahy (1611)
*Služebníci neužiteční (1947?-?) – čtyřdílný cyklus, poslední tři díly vyšly v Římě.

Drama

Divadelní hry, týkají se církevních námětů nebo dějin
*Svatý Jiří
*Svatý Vojtěch
*Svatý Václav
*Štědrý večer