Eco, Umberto

posted in: Výročí | 0

 

 *5. leden 1932, Alessandria, Itálie

 

Italský spisovatel, sémiolog, estetik a filozof, jeden z nejvýznamnějších představitelů postmoderny a avantgardy 60. let 20. století.

Po maturitě začal studovat práva v Turíně, studia práv ale brzy zanechal a začal studovat středověkou filozofii a literaturu. Doktorát v této oblasti získal roku 1954 na základě disertační práce o estetice Tomáše Akvinského.
Po ukončení studia se stal nakladatelským redaktorem. Od roku 1956 se podílel na organizování avantgardy, a tím i na vzniku volného uskupení avantgardních umělců, toto uskupení tvořilo základ pozdější skupiny 63. V roce 1959 začal psát pro Verri, kde vedl část věnovanou avantgardě a v tu dobu se rozvíjejícím lingvistickým experimentům.
V roce 1962 se oženil s profesorkou umění, Renatou Ramge.
Roku 1964 se stal lektorem na universitě v Miláně, ale již o rok později začal působit ve Florencii jako profesor vizuální komunikace. Roku 1971 se stal profesorem sémiotiky v Bologni.
Umberto Eco je držitelem řady prestižních ocenění a několika čestných doktorátů.

Dílo

Umberto Eco se zabývá studiem středověké estetiky a kultury, zabýval se také tzv. recepční estetikou, která se zabývá „vnímatelem“ uměleckého díla, nikoli uměleckým dílem samým. Ve schématu literární komunikace „autor -> text -> čtenář“ prosazuje centrální úlohu textu, čímž navazuje na dědictví literárněvědného strukturalismu.

Romány

*Jméno růže (Il nome della rosa) – 1980, česky 1985
*Foucaultovo kyvadlo (Il pendolo di Foucault) – 1988, česky 1991
*Ostrov včerejšího dne (L’isola del giorno prima) – 1994, česky 1995
*Baudolino – 2000, česky 2001
*Tajemný plamen královny Loany (La misteriosa fiamma della regina Loana) – 2004, česky 2005
* Pražský hřbitov – (Pražský hřbitov je vlastně společensko-kritickou esejí ve formě čtyřsetstránkového románu. „Literárnost“ a „historičnost“ románu, jakkoliv výmluvná a pečlivá, je pouze prostředkem k vyjádření hlubších pravd o naší skutečnosti. Děj románu se odehrává v Paříži)

Vědecká díla, eseje

*Otevřené dílo (Opera aperta) – 1962
*Skeptikové a těšitelé (Apocalittici e integrati) – 1964, česky 2006 – eseje o „masové kultuře“
*Případ Bond – 1965
*Traktát o obecné semiologii – 1975
*Teorie sémiotiky : A Theory of Semiotics – 1976, česky 2004
*Semiotika a filozofie jazyka – Semiotics and the Philosophy of Language
*Poznámky ke Jménu růže – 1983
*Šest procházek literárními lesy (Sei passeggiate nei boschi narrativi), česky 1997
*Umění a krása ve středověké estetice (Arte e bellezza nell‘ estetica medievale), česky 1998
*Jak napsat diplomovou práci (Come si fa una tesi di laurea) – příručka pro studenty, česky 1997
*Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře (La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea), česky 2001
*Meze interpretace (The limits of interpretation), česky 2004
*O literatuře (Sulla letteratura), česky 2004
*Dějiny krásy (Storia della Bellezza), česky 2005
*Dějiny ošklivosti (Storia della Bruttezza), česky 2007