Eich, Günter

posted in: Výročí | 0

 

* 1. únor 1907, Lebus, Německo

+ 20. prosinec 1972, Salzburg, Německo

 

Významný německý spisovatel, autor rozhlasových her a básník.

Günter Eich studoval sinologii, studia ale nikdy nedokončil (později se však věnoval překladům čínských básní).
K jeho nejznámějším dílům patří poválečné básně Inventura a Latrína, rozhlasová hra Sny a sbírka krátkých prozaických útvar Krtci.Roku 1929 vyšla jeho první sbírka Básně. Od roku 1931 patřil k okruhu literátů kolem časopisu Die Kolonne. Od roku 1933 psal rozhlasové scénáře pro rozhlas, práci nepřerušil ani pro nástupu nacistického režimu, scénáře byl konformně – jak dokazuje nejnovější odborná literatura: členem NSDAP se stal 1. května 1933, ale své členství nikdy nepotvrdil čili bylo pozastaveno. Roku 1945 se dostal do amerického zajetí, kde se věnoval psaní básní. První poválečnou sbírkou byly Odlehlé dvorce (1948). Stal se členem Skupiny 47 – zde se seznámil s rakouskou spisovatelkou Ilse Aichingerovou, s níž se oženil a měl dvě děti. Jeho rozhlasová hra Sny (1951) vyvolala mnoho posluchačských ohlasů, většina z posluchačů byla otřesena. Další rozhlasová hra Já a ta druhá (1953) byla oceněna renomovanou Cenou válečných slepců.
Eich zavedl a etabloval poetickou rozhlasovou hrou: Eich ukázal, jakou rozhlasová hra může mít působivost, zavedl nové způsoby vyprávění rozhlasové hry a nepodceňoval ani zvukovou stránku hry, ovšem rozvíjel pouze možnost tzv. literární rozhlasové hry. Eich byl v padesátých letech velmi produktivním autorem: jen v roce 1951 lze zaznamenat sedm premiér jeho rozhlasových scénářů (z toho dvě dramatizace). Jeho texty se záhy staly „měřítkem“ kvality: jednalo se o hry blízké magickému realismu, odehrávající se ve snových světech, psané básnickým, jinotajným jazykem a vyznačující se vybroušeností dramatické formy. Lze předpokládat, že autoři, kteří chtěli rovněž tvořit pro rozhlas, si Eichovy hry nastudovali a dle této „šablony“ se snažili uspět v redakcích rozhlasových her po celém Německu. Poté byla rozhlasové scéna Eichem tolik přesycena, že došlo k revoltě v podobě Knilliho návrhu na zavedení totální zvukové hry a dále hnutí Nová rozhlasová hra, kde mladí rozhlasoví tvůrci upozorňovali na možnosti využití zvukové stránky žánru.
V českém kontextu Eichovo dílo v rozhlase prosazoval a uvedl dramaturg Jaromír Ptáček, jeho rozhlasové hry přeložila Jitka Bodláková, jeho básně překládali Ludvík Kundera, Michaela Jacobsenová a Jonáš Hájek.

Dílo

Básnická a prozaická tvorba

*Víceméně
*Krtci a jiné básně

Rozhlasové hry realizované v češtině

*Děvčata z Viterba
*Sny
*Sabeth

Knižně

*Sny
*Děvčata z Viterba

Ocenění

*Cena Skupiny 47, 1950
*Literární cena Bavorské akademie krásných umění, 1951
*Cena válečných slepců, 1952
*Cena Karla Sczuky, 1955
*Schleußner-Schuellerova cena Hessenského rozhlasu, 1959
*Cena Georga Büchnera, 1959