Eichler, Karel

posted in: Výročí | 0

 

* 13. leden 1845, Velké Meziříčí, Morava

+ 27. duben 1918, Brno, Morava

 

Český římskokatolický kněz, hudebník, spisovatel.

Pocházel z měšťanské rodiny velkomeziříčského krupaře.
Po dokončení reálky v Poličce vystudoval německé gymnázium v Brně. Vysvěcen na kněze byl roku 1870, poté pracoval na faře v Hovoranech, v Kurdějově a v Hodoníně. Studoval kanonické právo v Římském ústavu Animy.
Mezi lety 1874 až 1880 působil jako profesor církevních dějin a kanonického práva na bohosloveckém ústavu v Brně. Tou dobou také dva roky redigoval brněnský časopis Hlas.
Jeho dalším působištěm byla od roku 1880 fara ve Veverské Bítýšce. Zde napsal většinu svých děl, mimo jiné nejznámější Paměti panství veverského.
Zemřel v Brně, kde žil od roku 1892. Na počest působení Karla Eichlera je po něm pojmenována ulice ve Veverské Bítýšce.

Dílo

*Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku
*Paměti panství veverského
*Cesta k věčné spáse, sbírka modliteb a duchovních písní pro diecézi brněnskou

Mimo výše uvedených knih je také autorem mnoha článků v časopisech Hlas, Obzor a Moravská orlice.