Emerson, Ralph Waldo

posted in: Výročí | 0

 

* 25. květen 1803, Boston, USA

+ 27. duben 1882, Concord, Massachusetts, USA

 

Americký unitářský duchovní, esejista, básník a filosof.

Narodil se v rodině unitářského kazatele. Jeho otec roku 1811 zemřel a o Emersonovo vzdělávání se starala jeho teta. V říjnu 1817, ve věku 14 let, Emerson nastoupil na Harvardovu univerzitu a stal se „zpravodajem“ prvního ročníku, takže byl osvobozen od poplatků. Roku 1821 ukončil studium, pracoval jako učitel i v různých jiných zaměstnáních a začal studovat na bohoslovecké fakultě Harvardovy univerzity. Roku 1826 získal licenciát a roku 1829 se stal kazatelem Druhého unitářského sboru v Bostonu. Téhož roku se oženil s Ellen L. Tuckerovou, která však už roku 1831, ve věku 20 let, zemřela na tuberkulosu. Její smrt ho těžce zasáhla a kromě toho se začal rozcházet se svou církví a v roce 1832 se vzdal místa kazatele. Po své první ženě zdědil slušný majetek, takže byl finančně nezávislý. V roce 1833 podnikl velkou cestu po Evropě, kde se setkal s Williamem Wordsworthem, S. T. Coleridgem, J. St. Millem a zejména s Thomasem Carlyle, s nímž zůstal v přátelských stycích až do jeho smrti. Po návratu do Spojených států koupil dům v Concordu, kde je dnes jeho památník, a oženil se s Lydií Jackson, s níž měl čtyři děti. V září 1836 Emerson anonymně uveřejnil svůj první esej „Příroda“ (Nature) a s dalšími stejně smýšlejícími intelektuály založil Transcendental club, který se stal centrem jejich „transcendentalistického“ hnutí. Roku 1837 měl pro studentský klub slavnou přednášku „Americký učenec“, kde vyzýval posluchače, aby se snažili o literární nezávislost na Evropě. Téhož roku se spřátelil s Henry Davidem Thoreau a o rok později na pozvání Harvard divinity school proslovil proslulou přednášku Divinity school address, kde odmítl biblické zázraky i Ježíšovo božství, což vzbudilo velké pohoršení a dalších 30 let nebyl na Harvard pozván. V letech 1840-1844 vydával s přáteli časopis The dial, kde publikovala řada mladých autorů v čele s Thoreauem. Roku 1842 zemřel Emersonův nejstarší syn na záškrt a Emerson vyjádřil svoji žalost básní Threnody. Téhož roku vydal esej „Zkušenost“ a stal se kmotrem Williama Jamese. Emerson byl velmi vyhledávaný řečník a míval až 80 veřejných přednášek ročně, po USA, ale i ve Velké Británii, což mu přinášelo slušný příjem. Ve čtyřicátých letech četl Emerson francouzského filosofa Victora Cousina, který v něm vzbudil zájem o indickou filosofii a zejména o Védy, jež ho silně ovlivnily. Když roku 1855 vydal Walt Whitman sbírku „Stébla trávy“, Emerson ji nadšeně uvítal a pomohl Whitmanovi k úspěchu; později byl vůči němu kritičtější. V šedesátých letech se připojil k hnutí za osvobození otroků a po počátečním váhání vřele podporoval Abrahama Lincolna. Roku 1862 zemřel Thoreau a o dva roky později Hawthorne. Ztráta přátel Emersona velmi zranila a koncem 60. let začal ztrácet paměť. Roku 1872 jeho dům vyhořel, a i když se přátelé rychle složili na jeho obnovení, byla to další rána. Roku 1873 podnikl ještě velkou cestu do Egypta a do Evropy a o rok později vydal antologii básní svých přátel, brzy nato ale musel zanechat přednášení. Roku 1882 se na procházce nachladil a během týdne zemřel na zápal plic. Je pohřben na hřbitově Sleepy Hollow v Concordu.

Dílo

prozaické dílo

*Příroda, (Nature, 1836)
*Americký učenec, (The American scholar, 1837)
*Řeč k bohoslovecké fakultě, (Address to the Divinity school, 1838)
*Eseje: První řada, (1841; zahrnuje “Náhrada”, “Sebedůvěra” a “kruhy”)
*Transcendentalist, (1841)
*Eseje: Druhá řada, (1844; zahrnuje “Básník”, “Zkušenost” a “politiku”)
*Reprezentativní muži, (Representative men, 1850; obsahuje eseje o Platónovi, Swedenborgovi, *Montaignem, (Shakespeareovi, Napoleonovi a Goethovi)
*Anglické rysy, (English traits, 1856)
*Vedení života, (The conduct of life, 1860; zahrnuje “osud” a “sílu”)
*Společnost a samota, (Society and solitude, 1870)

Sbírky

*Básně“ (Poems, 1847)
*Májový den a jiné básně“ (Mayday, 1867)
*Vybrané básně“ (1876).