Evola, Julius

posted in: Výročí | 0

 

* 19. květen 1898, Řím, Itálie

+ 11. červen 1974, Řím, Itálie

 

Italský tradicionalistický filosof, spisovatel, básník a esoterik.

Jeho dílo reflektuje svébytný světový názor založený na kritice moderní společnosti, kterou v důsledku působení demokracie, liberalismu a konzumerismu považuje za úpadkovou. Odmítá také moderní filosofické směry jako existencialismus a nihilismus, kapitalismus, scientismus a desakralizaci sexuálního života. K opozici k tomu stojí jeho aristokratické elitářství a spiritualismus. Jeho vztah k italskému fašismu se dá označit za ambivalentní, jeho kritika „zprava“ se opírala o odpor vůči buržoazii a vizi nového pohanského římského impéria, což bylo v rozporu s Mussoliniho spoluprací s římsko-katolickou církví. Jisté sympatie choval k mystickému obsahu německého SS, ale neschvaloval biologický rasismus a genocidu z něj vyplývající.
Za trojici jeho nejvýznamnějších děl bývá považována Vzpoura proti modernímu světu, Lidé uprostřed ruin a Jezdit na tygru, tedy knihy pojednávající o jeho světonázoru. Kromě toho napsal řadu knih týkajících se hermetismu, východních náboženství, Svatého grálu, horolezectví a metafyzického významu sexu. Jeho dílo je populární zejména mezi Radikálními tradicionalisty, Novou pravicí, hnutím Konzervativní revoluce, fašisty a zastánci Třetí pozice. Někdy je jeho dílo považováno za „bibli pravicového terorismu“ a jeho antikapitalistické názory inspirovaly i zastánce levice.
Julius Evola se narodil v Římě jako člen sicilské šlechtické rodiny a byl vychován v jezuitském prostředí. Později studoval matematiku, ale jeho studia přerušila I. světová válka, kde bojoval jako důstojník dělostřelectva v městě Asiago. Poté se nadchl pro avantgardu a stal se významným dadaistickým básníkem a malířem, jisté styky také udržoval s futuristickým hnutím Filippa Marinettiho. Pod vlivem francouzského esoterika Reného Guénona však na počátku 20. let opustil uměleckou dráhu a začal se věnovat studiu hermetismu a východních esoterických systémů.
Po nástupu fašistického režimu, přes jisté sympatie které k němu Evola choval, se pro své radikální názory dostal do sporů s představiteli vlády, ale před případnou perzekucí ho ochránily sympatie jiných předních fašistů. Po italské kapitulaci 8. září 1943 se přestěhoval do Vídně kde pracoval jako výzkumník SS Ahnenerbe a v březnu či dubnu 1945 po zasažení střepinou během sovětského bombardování Vídně od pasu dolů ochrnul. Do Říma se vrátil v roce 1948 a pokračoval ve studiu esoterismu a napsal většinu svých nejvýznamnějších děl. Kvůli tomu že jeho spisy byly s nadšením přijímány v italském neofašistickém hnutí byl v roce 1951 obviněn z pokusu o obnovu fašismu v Itálii a od června do listopadu souzen. Obvinění byl v plném rozsahu zbaven, protože nikdy nebyl členem fašistické strany a nebyly shledány důkazy že jeho díla fašismus oslavují. Zemřel svobodný a bezdětný 11. června 1974 v Římě a jeho popel byl uložen do otvoru v ledovci Mt. Rosa.

Dílo

Seznam děl v databázi Národní knihovny ČR, jejichž autorem nebo tématem je Julius Evola
*Arte Astratta, 1920
*Le Parole Oscure du Paysage Interieur, 1920
*Saggi sull’idealismo magico, 1925
*Teoria Dell’Individuo Assoluto, 1927
*Imperialismo pagano, 1928
*Introduzione alla Magia quale scienza dell’Io, 1929
*Fenomenologia dell’Individuo Assoluto, 1930
*La Tradidizione Ermetica, 1931
*Maschera e volto dello Spiritualismo Contemporaneo: Analisi critica delle principali correnti moderne verso il sovrasensibile, 1932
*Rivolta Contro il Mondo Moderno, 1934
*Il Mistero del Graal e la Tradizione Ghibellina dell’Impero, 1934
*Tre aspetti del problema ebraico, 1936
*Sintesi di Dottrina Della Razza, 1941
*Indirizzi per una Educazione Razziale, 1941
*Die Arische Lehre von Kampf und Sieg, 1941
*Gli Ebrei hanno voluto questa Guerra, 1942
*La dottrina del risveglio, 1943
*Lo Yoga Della Potenza: Saggio sui Tantra, 1949
*Orientamenti (1950)
*Gli uomini e le rovine, 1953
*Metafisica del Sesso, 1958 (Metafyzika sexu, 2009)
*Cavalcare la Tigre, 1961 (Jezdit na tygru, 2009)
*Il Cammino del Cinabro, 1963
*Il Fascismo. Saggio di una Analisi Critica dal Punto di Vista della Destra, 1964
*L’Arco e la Clava, 1968
*Il Taoismo, 1972
*Meditazioni delle Vette, 1974
*Ultimi Scritti, 1977
*La Via della Realizzazione di si secondo i Misteri di Mithra, 1977
*Lo Zen, 1981
*Un Maestro dei Tempi Moderni: Reni Guinon, 1984
*Il taoismo, 1972