Fadějev, Alexandr

posted in: Výročí | 0

 

* 24. prosinec 1901, Kimry, Rusko

+ 13. květen 1956, Moskva, Sovětský svaz

 

Sovětský spisovatel.

Vyrostl v Čugujevce v Přímořském kraji. Od roku 1918 byl členem komunistické strany, aktivně se na Dálném východě účastnil občanské války, kterou popsal ve svém prvním románu Porážka a také v nedokončeném románu Poslední z Udege. V roce 1945 napsal (později ještě upravovaný) román Mladá garda založený na popisu skutečných událostí druhé světové války. Kniha v roce 1946 obdržela Státní cenu za literaturu. Fadějev byl jedním ze spoluzakladatelů Svazu spisovatelů SSSR a v roce 1946 se stal jeho předsedou, kterým zůstal až do roku 1954. V roce 1949 byl s dalšími členy vedení Svazu spisovatelů spoluautorem článku O jedné antivlastenecké skupině divadelních kritiků vydaném v deníku Pravda. Článek posloužil k rozšíření kampaně tzv. boje proti kosmopolitismu i do umění. Kampaň měla jasný antisemitský rozměr a postihla například autory Alexandra Grina, Ilju Ilfa a Jevgenije Petrova. Byl také poslancem Nejvyššího sovětu a členem Ústředního výboru KSSS. Od roku 1950 byl místopředsedou Světové rady míru. Dvakrát byl vyznamenán Řádem V. I. Lenina.
Plánoval ještě napsat knihu Černá metalurgie, ale nedokončil ji. Na konci svého života, údajně v souvislosti s tlakem na jeho osobu v době kritiky stalinismu novým Chruščovovým vedením KSSS, začal trpět depresemi a propadat alkoholismu. V květnu roku 1956 se zastřelil na dače v moskevském Pěredělkinu. Dopis, který po sobě zanechal, zajistila KGB a zveřejněn byl až v roce 1990. Pohřben je na Novoděvičím hřbitově v Moskvě.

Dílo

*Povodeň, též jako Devatenáct (1927)
*Porážka, též jako Zkáza oddílu Levinsonova (1925-26)
*Poslední z Udege (1929-40)
*Leningrad ve dnech blokády – česky nevydáno, 1944)
*Mladá garda (1945-51)
*Za třicet let (projevy a poznámky o literatuře, 1957)