Filip, Ota

posted in: Výročí | 0

 

* 9. březen 1930, Ostrava, Československo

 

Český spisovatel.

Po maturitě (1948) pracoval v různých zaměstnáních (sportovní redaktor Mladé Fronty, horník, v letech 1968-1969 redaktor ostravského nakladatelství Profil, dělník).
V roce 1970 byl odsouzen za podvracení republiky. V roce 1974 se nuceně vystěhoval do Německa. V Německu pracoval jako publicista a komentátor a jako lektor nakladatelství Fischer Verlag. Je členem Bavorské akademie věd a umění. Žije v podalpském městečku Murnau.
S Ostravou se spojuje zejména jeho válečná kronika Ostarvska Cesta ke hřbitovu (1968) a následný, nejprve v Německu vydaný, román Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy. Ve druhém “ostravském” románu sahá Ota Filip ještě hlouběji do dějin a zabývá se životem ve Slezské Ostravě v letech 1928-1945.
Ota Filip je jedna z předních postav české exilové literatury.

Dílo

*Cesta ke hřbitovu, 1968
*Blázen ve městě, 1991
*Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské, 1994
*Poskvrněné početí, 1990
*Valdštýn a Lukrécie, 1979
*Děda a dělo (česky nevyšlo
*Touha po Procidě (česky nevyšlo
*Kavárna Slavia, 1993
*Sedmý životopis, 2000
*Sousedé a ti ostatní, 2003
*77 obrazů z ruského domu – Román o velké, ztroskotané lásce a vzniku abstrakního umění, Barrister & Principál, 2004
*Osmý čili nedokončený životopis, 2007