Fontaine, Jean de la

posted in: Výročí | 0

 

* 8. červenec 1621, Château-Thierry, Francie

+ 13. duben 1695, Paříž, Francie

 

Francouzský bajkař a básník.

Pocházel z měšťanské rodiny. Jeho otec byl dozorcem nad lesy a vodstvem. Po prvních studiích vstoupil do oratoriánského řádu, ale pro nevhodnou povahu k mnišskému životu z něj později vystoupil. V klášteře mnoho četl a seznámil se s díly významných spisovatelů (např. Platóna). V roce 1647 jej jeho otec oženil s Marií Héricart a později mu postoupil svou práci. La Fontaine se ale po několika letech rozvedl a svou ženu a syna opustil. V Paříži se snažil uchytit jako spisovatel, což se mu nakonec více méně podařilo. K upevnění pozice mu pomohlo, že roku 1654 vydal vlastní zpracování díla Eunuch Publia Terentia Afera. V tomto období vstupuje do služeb Nicolase Fouqueta, generálního prokurátora francouzského parlamentu, od kterého získal roku 1657 penzi. Věnoval mu asi třicet básní svého díla a zůstal jeho věrným stoupencem i po jeho politickém pádu. To rychle vyvolalo nenávist jak u Colberta, tak u samotného Ludvíka XIV. Velmi rád četl a scházel se s přáteli. Sám jako spisovatel dlouho nijak zvlášť nevynikal. Až v roce 1665 vydal první svazek svých pověstných Contes (Povídky), které vynikly svou frivolností. Roku 1666 vydal druhý a roku 1667 třetí svazek. Tyto povídky údajně vznikaly na přání vévodkyně de Bouillon, která La Fontaina podporovala. Stejně jako vévodkyni de Bouillon využíval La Fontaine i jiné ženy (např. dámy de La Sablière a d’Hervart, či skandální Madame Ulrich). V roce 1683 byl zvolen do Francouzské akademie (Académie française), avšak volba nebyla schválena králem. Teprve o rok později mu byla při nových volbách potvrzena a La Fontaine slíbil polepšení. Ve Francouzské akademii nahradil Colberta v jeho křesle. Své nové práci se věnoval excelentně a nevynechal ani jedno setkání akademiků. Ve svém díle Querelle des Anciens et des Modernes se jednoznačně staví na stranu konzervativních akademiků, kteří vášnivě chrání rigidní pravidla francouzského pravopisu. Svůj slib králi nedodržel, neboť ještě toho roku uveřejnil poslední svazek svých Contes a jeho život byl jednou velkou vlnou pohoršení a nemravnosti. Ke konci života psal (zřejmě ze strachu před smrtí) náboženské verše.

Dílo

Jedná se o snad nejznámějšího klasicistního básníka vůbec. Jeho bajky byly komponovány spíše jako malá dramata, která se vyznačovala výraznou alegoričností. Tento rys podával živý obraz francouzské společnosti 17. století. Stejně jako další klasicistní umělci, tak i La Fontaine čerpal svoji inspiraci u svých předchůdců, od Ezopa po středověké moralisty. Své bajky také často aktualizoval podle vývoje a potřeb společenské kritiky.

*Eunuque a překlad divadelní hry od Térence, 1654
*Dopis abatyši z Mouzon – Adonis, 1658
*Le Songe de Vaux, 1659
*píše 26 básní, které věnuje Fouquetovi, 1659 až 1661
*Les Rieurs du Beau Richard, 1660
*Pravděpodobně začíná psát Bajky, 1661
*Elegie údolním nymfám, 1662 – Óda na krále (Elégie aux Nymphes de Vaux – Ode au Roi)
*Objevují se první dvě bajky, 1664
*Povídky a novely ve verších, 1665
*Povídky a novely ve verších (druhá část), 1666
*Vybrané bajky vydány ve verších, 1668
*Povídky a novely ve verších (třetí část), 1671
*Daphné, 1674 – Nové povídky
*Florenčan (Le Florentin), 1675
*Vydání druhé sbírky Bajek (knihy VII až XI), 1678-1679
*Rendez-vous, 1683 (ztracená divadelní hra)
*Rozprava s Madame de la Sablière, 1684 – Liška, vlk a kůň
*Vydává 11 bajek a 5 nových povídek, 1685
*Odyseovi druzi (Les Compagnons d’Ulysse), 1690
*Bajky, kniha XII, 1693