Forster, Edward Morgan

posted in: Výročí | 0

 

* 1. leden 1879 Londýn, Anglie

+7. červen 1970 Conventry, Anglie

 

Anglický prozaik, esejista a literární kritik.

Edward Morgan Forster se narodil v rodině advokáta,otec ale brzy zemřel. Forster po absolvování střední školy studoval na univerzitě v Cambridge. Zde navázal přátelství v literárním kroužku The Apostles. Později se sblížil se skupinou Bloomsbury, tvořené kolem Virginie Woolfové na základě shodných postojů k viktoriánskému utilitarismu a patriarchálnímu pojetí rodinných vztahů.
Edward Morgan Forster působil jako učitel v Německu a v Anglii, několik měsíců byl osobním sekretářem maharádži v Indii. Hodně cestoval, navštívil např. Itálii, Řecko, Německo, Indii.
Literární tvorbě se Edward Morgan Forster věnoval jen do roku 1924, poté působil jako literární kritik, angažoval se v PEN klubu, účastnil se akcí proti cenzuře. Byl oceněn Řádem za zásluhy.

Dílo

Základním tématem díla E. M. Forstera jsou mezilidské vztahy, záhady lidské psychiky. Jeho hrdinové jsou převážně příslušníky intelektuální elity, literární tolerancí představují postoje vzdělanecké vrstvy. Zpočátku byl známý pouze v úzkých literárních kruzích. Do řad významných autorů 20. století byl zařazen po druhé světové válce.

Romány

*Kam se bojí vkročit andělé – 1905, konfrontace mravů puritánských Angličanů s přirozenějšími a citově spontánními Italy.
*Pokoj s vyhlídkou – 1908, román s obdobnou tematikou.
*Nejdelší cesta – 1907, název románu vychází z básně P. Shelleyho Epipsychidion. Odsuzuje formální pokrytecké manželství.
*Rodinné sídlo – 1910, společenský román ze současné Anglie. Jádrem konfliktů jeho hrdinů je protiklad mezi intelektuální svobodou a přirozeností (sestry Helena a Markéta Schlegelovy) a arogancí bohaté podnikatelské vrstvy (rodina Wilcoxů) .
*Cesta do Indie – 1924, vrcholné autorovo dílo.Poukazuje na to, že podmínky koloniální nadvlády neumožňují vzájemné pochopení a sblížení mezi Angličany a Indy. Cestu do Indie věnoval Forster svému příteli ze studií v Cambridge Indu Massúdovi. S ním v letech 1913 – 14 cestoval po Indii a byl mu zčásti předlohou pro muslimského lékaře Azize, jednoho z hrdinů románu.
*Maurice – 1913 – 14, posmrtně vydán až v roce 1971. Zabývá se problematikou homosexuality.
*Aspekty románu – 1927, esej, významná teoretická studie, o estetické stránce románového umění.