Frabša, František Salesius

posted in: Výročí | 0

 

* 4. únor 1887, Unhošť, Rakousko-Uhersko

+ 10. červen 1956, Praha, Československo

 

Český politik (Česká strana národně sociální), novinář, redaktor, spisovatel a překladatel z ukrajinštiny.

Vystudoval reálku. Po roce 1904 zakládal různé knižnice a časopisy. Tyto pokusy ale neměly delšího trvání. Redigoval tisk národně sociální strany a různé odborové listy (Hlasy z tabákových továren, Posázavský kraj, Železniční listy a jiné). V letech 1918-1924 byl jedním z redaktorů Českého slova. Za Českou stranu národně sociální byl v letech 1921-1926 přísedícím Zemského správního výboru. V roce 1924 působil též v intendanční radě Národního divadla.
Po roce 1945 žil v Liberci.
Pseudonym: František Pravda.

Dílo

Vedle své vlastní tvorby vydal několik popularizačních brožur a knih. Nejznámější je slovník Čeští spisovatelé dnešní doby (1923), který byl sestaven z dotazníků samotných autorů. Slovníku je vytýkáno, že Frabša dodané informace nijak neověřoval ani redakčně neupravoval.

Básně

*Při hudbě vodotrysků, 1905
*Co srdce vyprávělo, 1906
*Zamlklé parky, 1909
*Na zlatých strunách, Třebenice: Václav Pařík, 1909
*Já a můj žal, Praha: Fr. Jiroušek, 1916
*Síla touhy, Praha: Lidová tribuna, 1920 – výbor
*V české lyře, Liberec: vlastní náklad, 1948

Próza

*Byla kdysi krásná …, Praha: Štorch, 1905 – románová studie

Literární studie

*Arnošt Czech z Czechenherzu. Sv. I., Praha: Stivín, 1906
*Kovářův syn, Třebenice: Václav Pařík – o F. S. Procházkovi, 1909
*Josef Svatopluk Machar, Třebenice: Václav Pařík, 1910
*Michail Petrovič Arcybašev, Praha: Švejda, 1912
*Eliška Krásnohorská, Praha: Švejda, 1917
*Švec básníkem: život a literární prace J. V. Pokorného-Pikulíka, Praha: Národní knihovna, 1918
*Čeští spisovatelé dnešní doby, Praha: Lidová tribuna, Rosendorf, 1923
*Mladoboleslavští spisovatelé, kulturní a veřejní pracovníci, Praha: František S. Frabša, 1938
*Jičínští, libánští a sobotečtí spisovatelé a kulturní pracovníci, Jičín: Knihovna jičínského a soboteckého světa, 1939
*Táborští spisovatelé slovem i obrazem, Praha: Vydavatelství díla Čeští spisovatelé dnešní doby, 1940
*Prácheňští spisovatelé slovem i obrazem, Písek: Knihovna Prácheňského světa, 1940
*Berounští spisovatelé slovem i obrazem, Beroun: Knihovna berounského světa, 1941

Politické spisy

*Mistr Jan Hus a jeho význam pro člověka XX. věku, Praha: Volné sdružení socialistů: V komisi knihkupectví Marie Srdcové, 1907
*Pod červenobílým praporem, Praha: Lidová Tribuna, 1920
*Persekuce čs. strany národně socialistické za prvé a druhé světové války, Liberec: Hraničářská osvěta, 1946
*40 let čs. strany národně socialistické v Liberci: 1906-1946, Liberec: Ústřední škola dělnická, 1946

Redakční práce

Redigoval následující noviny a časopisy:
*Letáky (1904)
*Volná tribuna (1904)
*Svítání (1905)
*Hlasy z tabákových továren (1912-1913)
*České Slovo (1918-1924)
*Lidová správa (1919)
*Lidová tribuna (1920)
*Lucerna (1921)
*Obrana venkova (1921)
*Korespondence Jednoty československých malozemědělců, domkářů a živnostníků (1921-1923)
*Ve stínu lípy (1922)
*Literární listy (1923-1924)
*Týdeník Obrana
*Rozhledy Venkova
*Otázky dne
Dále redigoval řadu almanachů a knižnic.

Překlady

*Mychajlo Hruševskyj: Ukrajina a Ukrajinci, Praha : Fr.Švejda, 1918