Fuks, Ladislav

posted in: Výročí | 0

 

* 24. září 1923, Praha, Československo

+ 19. srpen 1994, Praha, Česká republika

 

Český spisovatel.

Narodil se v rodině policejního důstojníka. Maturoval v roce 1942, po krátkém zaměstnání v pozemkovém úřadu byl nasazen na správu statků do Hodonína. Intenzivně prožíval vpád hitlerovské armády a perzekuci židovských spolužáků. Po válce vystudoval na FF UK filozofii, psychologii, pedagogiku a dějiny umění. Během studií působil na táborech pro středoškoláky jako vychovatel. Několik let pracoval v papírnách v Bělé pod Bezdězem a v Praze. Podnětná pro Fukse byla práce ve Státní památkové správě – tyto zkušenosti zužitkoval ve svém seriále o hradech a zámcích v časopise Za krásami domova. Po úspěšném přijetí literárního debutu se věnoval výhradně literatuře. Pro Fuksovu prózu je typické prostupování reálných událostí sny, iluzemi a halucinacemi, ztvárňujícími lidské nitro zdeformované úzkostí nebo fixní ideou. Jeho tvorba je silně poznamenána válečnou a židovskou problematikou, konfliktem bezbranného lidství s násilím a zlem.

Dílo

*Zámek Kynžvart – historie a přítomnost, 1958 – rozsáhlá monografie
*Pan Theodor Mundstock, 1963 – kniha získala četná ocenění, byla vydána v mnoha zemích
*Mí černovlasí bratři, 1964
*Variace pro temnou strunu, 1966
*Obraz Martina Blaskowitze, 1980
*Spalovač mrtvol, 1967 – hororový román – protagonistou románu je vzorný otec rodiny a zaměstnanec krematoria, který se pod vlivem fašistické ideologie mění z podivína v psychopata a vraha svých nejbližších, román byl zfilmován
*Smrt morčete, 1969
*Myši Natálie Mooshabrové, 1972
*Příběh kriminálního rady, 1971 – psychologická detektivka o konfliktu otce a syna vrcholící zločinem
*Oslovení z tmy, 1972
*Nebožtíci na bále, 1972
*Návrat z žitného pole, 1974
*Pasáček z doliny, 1977, román byl zfilmován
*Křišťálový pantoflíček, 1978
*Vévodkyně a kuchařka, 1983 – nejrozsáhlejší Fuksovo dílo, román je situován do konce 19. století, zachycuje atmosféru konce habsburské monarchie
*Moje zrcadlo, 1995 – autobiografie, vydána posmrtně