Gellner, František

posted in: Výročí | 0

 

* 19. červen 1881, Mladá Boleslav, Čechy, Rakousko-Uhersko

+ 13. září 1914, haličská fronta

 

Básník, prozaik, kreslíř, karikaturista a ilustrátor, představitel tzv. generace anarchistických buřičů.

Narodil se v Mladé Boleslavi v rodině nepříliš zámožného židovského obchodníka, cestuje s otcem jako kramář na pouti a díky tomu poznává pouťovou atmosféru, nalézá zde inspiraci.
V rodném městě navštěvoval gymnázium. Po maturitě v roce 1899 dva roky studoval techniku ve Vídni. Od roku 1901 studoval na báňské akademii v Příbrami. Roku 1905 odjel studovat malířství do Mnichova a Paříže. V roce 1909 zahájil své studium na malířské akademii v Drážďanech, o rok později však znovu odjel do Paříže. V Paříži se František Gellner stýká se svými přáteli, českými básníky – K. Tomanem, M. Majerovou a H. Malířovou.
V roce 1911 nastoupil jako redaktor v Lidových novinách v Brně, kde působil až do začátku 1. světové války. František Gellner se aktivně účastnil i politického života jako jednatel Občanského klubu lidové strany pokrokové.
Po vypuknutí 1. světové války v srpnu 1914 narukoval do rakousko-uherské armády. Z Mladé Boleslavi byl odvelen na haličskou frontu. Dne 13. září téhož roku byl prohlášen za nezvěstného. Přesné datum a místo jeho úmrtí není známo. Od roku 1946 je po něm pojmenována ulice Gellnerova v městské části Brno-Jundrov.

Dílo

*Po nás ať příjde potopa (1901) – básnická sbírka. Gellnerova poezie je již od samého počátku nesena silnou protispolečenskou revoltou, která se rodí z konfliktu mezi autorovou dychtivou a neutuchající touhou po lásce, upřímnosti i sociální spravedlnosti na straně jedné a malostí doby, pokrytectvím a maloměšťáctvím na straně druhé. Gellnerova revolta nabývá často ironické či cynické podoby.
Přetékající pohár – báseň, vypráví o plném poháru vína a co vše udělá vypití. Pohárem je zde myšleno srdce, které přetéká láskou.
*Radosti života (1903) – román ve verších, hloubka životního zklamání, skepse a ironie, gesto vzdoru, ale i rezignace na život. Vystupuje zde do popředí scenérie nočních ulic, pivnic a kaváren spolu s šantánem a jeho písněmi, s melodikou kupletů a šansonů.
*Nové verše (1919) – autor zde dospěl k pochopení teskné krásy života. Tragédie lidského života se v této sbírce promítá do šedivé věcnosti a drobných banalit.
*Don Juan (1924) – román ve verších, svoji životní filozofii, svůj protest vůči světu vyslovuje v této rozsáhlé veršované skladbě.