Glazarová, Jarmila

posted in: Výročí | 0

 

* 7. září 1901, Malá Skála u Turnova, Čechy, Rakousko-Uhersko

+ 20. únor 1977, Praha, Československo

Česká prozaička a publicistka.

Otec Jarmily Glazarové byl správcem velkostatku. Když bylo Glazarové osm let, rodina se přestěhovala do Prahy. Zde v roce 1916 zemřela matka a po přestěhování do Hořic v dalším roce i otec. Ve svých šestnácti letech nalezla Jarmila Glazarová spolu se svojí sestrou útočiště v internátní hospodářské škole v Klimkovicích ve Slezsku. Glazarová se po absolvování této školy v roce 1922 provdala za o mnoho let staršího J. Podivínského. V letech 1946 – 1948 působila jako kulturní atašé na československém velvyslanectví v Moskvě. Při stalinistických soudních procesech na přelomu 40. a 50. let se podílela na kampaních s nimi spojenými. V roce 1968 na schůzi vedení Svazu československých spisovatelů přednesla projev, v něm vyjádřila lítost nad svou angažovaností v době procesů. Na počátku 70. let podepsala petici ve prospěch politických vězňů. Podpis však zase odvolala kvůli tomu, že petici podepsaly i známé osobnosti opozice.
Úspěch první knihy přivedl Jarmilu Glazarovou na dráhu spisovatelky. Po 2. světové válce byla více veřejně i politicky činná. Soustředila se na publicistiku, hodně cestovala a své dojmy ztvárňovala v cestopisech a reportážích. Často také pobývala ve svém rodišti. Přispívala do řady časopisů a novin – Lidové noviny, Rudé právo, Tvorba, Literární noviny, Plamen aj.
Vrozené umělecké nadání Jarmily Glazarové, jazykový cit, rozsáhlé čtenářské a specifické životní zkušenosti vytvořily předpoklady pro vznik prozaického díla vysoké úrovně.
Její tvorbu je možné zařadit mezi regionální prózu Slezska a Beskyd, v níž popisuje historii svého manželství a tragické osudy jiných žen.
Na jejím díle je zajímavé, že jeho převážná část vznikla mezi léty 1936 – 1940.

Dílo

*Roky v kruhu (1936) – autobiografická próza o životě dvou lidí různých generací žijících v harmonii a lásce. Jde o literární debut.
*Vlčí jáma (1938) – psychologický román rozvíjí tragický vztah osiřelé dívky k jejímu poručníkovi. Ten však žije v despotickém manželství s mnohem starší, egoistickou a tyranskou ženou. Román byl zfilmován, v hlavní roli se představila Jiřina Šejbalová.
*Advent (1939) – baladicky laděný román o nešťastné ženě, která v zájmu svého nemanželského syna uzavře nerovný sňatek s brutálním statkářem. Ten však se svou milenkou a služkou trápí ji i dítě. Zoufalá matka při jednom střetu v mrazivé noci nechtíc zapálí kůlnu, v níž oba trýznitelé uhoří.
*Chudá přadlena (1940) – v románu zachycuje lidský život od zrození ke smrti
*Zahradník Heyduk (1944)
*O Lidušce, malířce pokojů (1950)
*Leningrad (1950) – reportážní kniha z dvouletého autorčina diplomatického působení v Sovětském svazu
*Výmarský deníček (1950) – zachycuje dojmy z cesty do NDR
*Jaro Číny (1954)
*Ani dálka, ani cizina (1959) – soubor reportáží z cest
*Píseň o rodné zemi (1960) – vedle různých článků o socialismu zařadila Jarmila Glazarová do sbírky i dřívější fejetony
*Místopis srdce (1973) – souborný svazek s žánrově velmi pestrou publicistickou tvorbou zeměřenou k umění a literatuře