Goethe, Johann Wolfgang

posted in: Výročí | 0

 

* 28. srpen 1749, Frankfurt nad Mohanem, Německo

+ 22. březen 1832, Výmar, Německo

 

Německý básník, prozaik, dramatik, historik umění a umělecký kritik, právník a politik, biolog a stavitel.

Vystudoval práva a přírodní vědy (učinil několik objevů, které popsal ve svých dílech). Působil jako právník, později byl dvorním radou a ministrem státní správy Sasko-výmarského vévodství. Jako mladý se seznámil s Johannem Gottfriedem Herderem, toto přátelství a zájem o magii (Goethe byl později členem zednářské lóže) velmi ovlivnilo jeho tvorbu. Byl v čele skupiny Sturm und Drang (Bouře a vzdor), která měla vzdorovat tehdejší civilizaci a odstranit faleš. Vzorem této skupiny byl William Shakespeare. Goethe hodně cestoval, při návštěvě Itálie (Řím) a tehdy samostatné Sicílie (Palermo) se seznámil s antikou, kterou pokládal za vrchol kultury. Antické Řecko považoval za nedostižný vzor. Ve vyšším věku velmi často navštěvoval Čechy, zvláště západočeská lázeňská místa, zprvu především Karlovy Vary. Později si oblíbil Mariánské Lázně, kde se také v roce 1821 seznámil se svou poslední láskou Ulrikou von Levetzow. Sbíral také minerály, které pak daroval českému Národnímu muzeu. Od roku 1775 žil a literárně i jako politik působil ve Výmaru, kde je také pohřben. V roce 1799 se tam usadil také Friedrich Schiller, aby byl Goethemu nablízku. Goethe a Schiller byli tehdy již přáteli, i když jejich vzájemný vztah prošel předtím (a také poté) několika většími či menšími krizemi. Oba umělci ve Výmaru vytvořili významná díla. Např. rok 1797 je považován za „rok balad“, kdy vzniklo mnoho jejich slavných balad.

Dílo

Jeho díla jsou detailně propracovaná a komplikovaná. Goethova tvorba z let 1795–1805 bývá označována jako výmarská klasika.

Drama

*Triumf citovosti – Dramatický vrtoch (jak jej sám Goethe nazval)
*Götz z Berlichingen se železnou rukou (Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand) je drama psané v shakespearovském stylu. Goethův Götz je načrtnut podle ideálu Sturm und Drang: je to aktivní hrdina, hrdý a plný vzdoru a touhy po nezávislosti, svůj život vede v přátelství, lásce a ve spojení s přírodou.
*Ifigenie na Tauridě
*Torquato Tasso
*Egmont (Beethoven byl tímto inspirován k napsání stejnojmenného díla)
*Anethe
*Nálada zamilovaného
*Historie válečníka
*Faust je dvoudílná dramatická báseň. Již v polovině 70. let 18. století vznikla raná nepublikovaná verze, tzv. Urfaust (Prafaust), ve stylu Sturm und Drang. První díl vyšel roku 1808, druhý díl až po autorově smrti.

Poezie

*Prometheus (další z Beethovenových děl) – tato báseň navazuje na antický mýtus o Prométheovi, zobrazuje zde ale rebelujícího a triumfujícího hrdinu.
*Král duchů – balada
*Čarodějův učeň – balada
*Heřman a Dorotea – idyla
*Západovýchodní divan
*Elegie z Mariánských Lázní
*Život slavím – sbírka básní

Romány

*Utrpení mladého Werthera (Die Leiden des jungen Werthers) – díky tomuto románu v dopisech se Goethe stal slavným po celém Německu a v Evropě
*Viléma Meistera léta učednická – vývojový a výchovný román, protipól k Utrpení mladého Werthera
*Viléma Meistera léta tovaryšská
*Spřízněni volbou

autobiografie

*Z mého života. Básnictví a pravda