Golombek, Bedřich

posted in: Výročí | 0

 

* 5. února 1901, Hrušov, Rakousko-Uhersko

+ 31. března 1961, Brno, Československo

 

Český novinář a spisovatel-prozaik.

Jeho otec byl ostravský havíř, pracoval jako vážný v ostravských dolech, zemřel, když mu bylo sedm let. V roce 1919 vystudoval klasické gymnázium, poté pracoval jako reportér v brněnské redakci Lidových novin a zároveň s tím studoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích pracoval jakožto referent ze soudních síní.
Pseudonymy Karel Hrozek, Vladimír Choleva. Od roku 1930 byl hlavním redaktorem nedělní přílohy Lidových novin, od roku 1933 pak šéfredaktorem odpoledního vydání tohoto listu, po 2. světové válce se stal šéfredaktorem pražské redakce Lidových novin. Po převratu v roce 1948 z redakce LN odešel a pracoval v jedné brněnské továrně, kde se vyráběly rentgenové přístroje.

Dílo

Adaptace

Společně Edvardem Valentou zaznamenal a literárně upravil příběhy Jana „Eskymo“ Welzla, českého cestovatele a eskymáckého náčelníka. Tyto příběhy byl nejprve vydávány v letech 1929 – 1930 jako literární seriál v Lidových novinách a později, v 1930 a 1934, byly publikovány knižně ve čtyřech samostatných knihách: J. Welzl: Třicet let na zlatém severu, 1930
*J. Welzl: Po stopách polárních pokladů, 1930
*J. Welzl: Hrdinové severního moře, 1930
*J. Welzl: Ledové povídky, 1934
Traduje se, že Golombek a Valenta předložili Welzlovi smlouvu, ve které se zříkal veškerých svých práv a která mu zakazovala vydat vlastní paměti. Tím se Golombek a Valenta podepsali značnou měrou na dalším osudu Welzla, který byl Golombkem a Valentou ponechán ve stavu finanční tísně. Welzl byl nejspíše onou smlouvou uveden v omyl.

Publicistika

*Válka v datech, 1945

Vlastní tvorba

*Lidové noviny, 1919 – 1948, reportáže, soudničky, kurzivy, sloupky, fejetony
*Dobrodružství tří Billů, 1926, kniha pro mládež
*Černí andělé, 1929
*Trampoty eskymáckého náčelníka v Evropě, 1932, společně s Eduardem Valentou
*Lidé na povrchu, 1941, románová novela z ostravského regionu.
*Dům o dvou poschodích, 1942, románová novela z ostravského regionu.
*Dnes a zítra. K padesátce Lidových novin, vzpomínkové črty k 50. výročí založení Lidových novin.
*Co nebude v dějepise, 1945, svědectví a vzpomínky z doby nacistické okupace Československa v letech 1939 – 1945
*Rudolf Těsnohlídek, 1946, životopis spisovatele a novináře Rudolfa Těsnohlídka.
*Vysazená okna, 1947 , válečný román popisující děje probíhající během osvobozování města Brna v roce 1945
*Perleťová květina, 1959, soubor krátkých próz (některé z nich také pojednávají o době nacistické okupace).
*Čtení o veletrhu, posmrtně 1961, postřehy a črty z Brněnského veletrhu.