Gottlieb, František

posted in: Výročí | 0

 

* 4. srpen 1903, Klatovy, Rakousko-Uhersko

+ 14. květen 1974, Praha, Československo

 

Český básník.

Pocházel ze židovské rodiny. Reálné gymnázium vystudoval v Klatovech (1914–1922), práva na Univerzitě Karlově v Praze (JUDr. 1927), kde zároveň navštěvoval přednášky na Filozofické fakultě. 1925 byl studijně několik měsíců v Paříži. 1927 se stal v Praze advokátním koncipientem a od 1932 advokátem. V prosinci 1939 odešel do Palestiny a vstoupil do Československé armády (účastnil se mimo jiné druhého tažení v Tobruku 1943). Pak odjel do Velké Británie, kde se 1944 stal úředníkem československého ministerstva zahraničí. Působil na něm i po návratu do Prahy; účastnil se jako expert i delegát valných shromáždění OSN v Paříži (1948) a New Yorku (1949 a 1950). Od 1958 žil jako spisovatel z povolání. Publikoval v Hostu, Lidových novinách, Literárních novinách, Tvorbě, Novém životě, Plameni, v židovských časopisech a kalendářích (zvl. v Židovské ročence) aj. Užíval pseudonymu Josef Goral a šifry VrR. Ve svých básnických začátcích, navazujících na poezii Otokara Fischera, se Gottlieb hlásil k tradici židovských proroků (i svůj příspěvek ve sborníku Otokar Fischer založil na jubilantově židovství); jeho naděje byly v tomto smyslu příznačně upřeny do „krajiny ducha“. Po válce se jeho abstraktní, ale hutná poezie ještě více harmonizovala, tentokrát v radostném odevzdání životu (Procitnutí). Reflexivní prvek se přitom silně uplatňoval nejen v Gottliebově poezii, ale také v jeho próze. V knihách vytěžených z válečného pobytu v cizině, především v črtách a povídkách z Asie a Afriky (Jaro a poušť), přecházejí lyrické postřehy do obecných úvah. Rozhled vzdělaného pozorovatele však Gottlieb prokázal rovněž na domácích látkách, a to uměním nazírat osobní osudy intelektuálních hrdinů v jejich podmíněnosti širším evropským děním (nejorganičtěji v románu z období kolem první světové války Volání na časy).

Dílo

Beletrie a práce o literatuře

*Cesta do Kanaán (BB 1924)
*Proměny (BB 1928)
*Životy Jiřího Kahna (R 1930; přeprac. 1947)
*Jan Maria Zeyer (E 1932)
*Bílý plamen (BB 1935)
*Vzkaz (BB 1938)
*Dvojí nástup (BB, London 1942, pod pseud. Josef Goral; rozšíř. 1946)
*Brýle a bodlák (P, London 1942, pod šifrou VrR)
*Čelem proti čelu (PP 1947)
*Procitnutí (BB 1954)
*Jaro a poušť (PP 1956; rozšíř. o výbor tematicky příbuzných veršů, 1962)
*Nápěvy a nárazy (BB 1957; část vydána jako bibliof. s tit. Nápěvy, 1956)
*Novely z rozchodu (1958)
*Cesta k mistrům (PP 1958)
*Hrací mlýn (BB 1959)
*Člověk není stěhovavý (P 1959)
*Volání na časy (R 1962)
*Golem (D pro děti, 1965)
*Rozpjatý den (BB 1966)
*Z okna do okna (PP 1973).
*Oblouky a prameny, výbor (1963).

Ostatní práce

*U děla na Středním východě. Kronika čs. 200. lehkého protiletadlového pluku – Východního (s L. Fürthem, London 1944, pod jm. Josef Goral; přeprac. s tit. Podruhé Tobruk, 1946, pod vl. jm.).
*Příspěvek ve sborníku: Otokar Fischer (1933).
*Uspořádal, vydal a redigoval: Židovský kalendář 1928/29 (1929); Richard Feder. Život a odkaz (sb., 1973, s R. Iltisem a J. Borem).